คณะสงฆ์และองค์กรเครือข่ายร่วม 20 แห่ง ต้านสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เชียงใหม่ที่ห้องประชุมศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดพันอ้น พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมระหว่างคณะสงฆ์ ตัวแทนจากอบจ.เชียงใหม่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลจ.เชียงใหม่ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจ.เชียงใหม่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิสมาคม กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหธรรมและชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 70 คนเข้าร่วม
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่เชิญทุกฝ่ายร่วมประชุมหารือครั้งนี้เพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นเนื่องจากมีความพยายามจะจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็จะทำให้มีคนต่างศาสนาเข้ามามาก ทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศและการตั้งนิคมฯนี้จะต้องอยู่ในพื้นที่ไปอีกหลายสิบปี ก็ห่วงคนรุ่นลูก รุ่นหลานจะอยู่กันอย่างใดแล้วจะมาโทษว่าคนเก่าคนแก่ไม่เคยคิดแก้ไขหรือ และเรื่องนี้เคยได้นำเข้าหารือในการประชุมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือที่เขาค้อเพชรบูรณ์มาแล้วเมื่อต้นปี ซึ่งก็พระเถระทั้งหลายก็รับรู้และเกิดความวิตก กังวลเหมือนกันว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะแก้ไขหรือป้องกันอย่างไร ทางคณะสงฆ์จึงอยากฟังความเห็นและขอให้ใช้ดุลพินิจ ถ้าหากว่าในระดับจังหวัด และภาคก็ดีขอให้พระระดับปกครองช่วยกันขับเคลื่อนด้วย
“ประเทศไทยมีปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้มาหลายสิบปี ไม่รู้กี่รัฐบาลที่ทุ่มงบประมาณลงไปมหาศาลแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ สาเหตุเกิดจากอะไรก็รับรู้กันดีแล้ว และเป็นที่มาที่ขอให้มาปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ เพราะจะมาตั้งนิคมฯที่นี่ มีคนมุสลิมเข้ามาอยู่จำนวนมากและก็อนาคตคงต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการสร้างมัสยิด สร้างโรงเรียนสอนศาสนา”เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว.
ด้านพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น กล่าวว่า มีคนพยายามทำลายพระพุทธศาสนาโดยปลอมเข้ามาบวชทั้งๆ ที่นับถือศาสนาอื่น และรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมฮาลาล และยังมีการออกแบบประเทศไทยโดยให้มุสลิมเข้ามามีบทบาทในทุกจังหวัดและมีพ.ร.บ. 1 ตำบล 1 มัสยิด ถ้าเกิดขึ้นจริงบ้านเมืองเดือดร้อนแน่ เพราะซึ่งปัจจุบันศาสนาอิสลามเข้าไปสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อไปจะมีคณะกรรมการอิสลามประจำอำเภอ ขณะที่การยื่นหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธ์ ให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญใหม่แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยอ้างว่าจะเกิดปัญหาในระยะยาวได้
อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดทำเอกสารที่จะให้ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนองค์กรต่างๆ นำไปเผยแพร่ให้เยาวชน ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงของการคัดค้านและต่อต้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน แต่เนื่องจากยังมีข้อขัดข้องในเรื่องข้อความจึงได้เลื่อนการลงนามออกไปก่อน โดยจะมีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเบื้องต้นจากการหารือทุกภาคส่วนได้มีความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะเคลื่อนไหวคัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะไปสร้างที่จุดไหนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม และทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่ตัวขับเคลื่อนจะเป็น 3 องค์กรหลักคือสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาติเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และอบจ.เชียงใหม่
นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลไม่ได้เกิดผลดีกับคนเชียงใหม่ ที่มีอดีตผวจ.เชียงใหม่บอกว่าจะเป็นการสร้างงงาน สร้างรายได้ให้คนเชียงใหม่โดยเฉพาะคนในพื้นที่หลังจากที่ดอยหล่อได้ประท้วงคัดค้านก็ไม่เป็นความจริง เพราะการทำ      ฮาลาลห้ามคนศาสนาอื่นทำอย่างเด็ดขาด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับคนในพื้นที่ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าทำงาน และเราก็กลัวว่าปัญหาอื่นๆ จะตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหามลพิษของเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหาขยะ และปัญหาความขัดแย้งแตกแยก เนื่องจากความเชื่อที่แตกต่างกัน
“การเคลื่อนไหวคัดค้านในเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะจุดประเด็นสร้างความขัดแย้งทางศาสนา โดยยืนยันและเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมด เพียงแต่ต้องการที่จะรักษาความสงบสุข วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามแบบล้านนาที่สืบทอดยาวนานมา 720 ปีให้คงอยู่ต่อไป เพราะไม่มีหลักประกันใดๆ ที่มายืนยันได้ว่าหากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วจะไม่มีปัญหาใดๆ อย่างที่เป็นห่วงกังวลกันเกิดขึ้นตามมา”
นายกมลศิษฐ์ กล่าวชี้แจง.

ที่มา: http://www.northpublicnews.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%8D%E0%B8%9A-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A/

คณะสงฆ์และองค์กรเครือข่ายร่วม 20 แห่ง ต้านสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เชียงใหม่ คณะสงฆ์และองค์กรเครือข่ายร่วม 20 แห่ง ต้านสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เชียงใหม่ Reviewed by Mindful News on 08:19:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.