สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี


วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร ธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาลวสาขบูชา


หลักจากคณะสงฆ์ไทย ได้อัญเชิญพระธรรมเจดีย์ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งถูกค้นพบที่หุบเขาบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน แห่เวียนครบรอบ10 ประเทศ ในประชาคมอาเซียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
โดยมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมในการอัญเชิญธรรมเจดีย์
สำหรับธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก ถูกค้นพบที่หุบเขาบามิยัน เมืองตักศิลาเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอัฟกานิสถาน ในปัจจุบัน จากการแปลของนักอักษรศาสตร์ สถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์ เชื่อว่า เป็นพระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน พระไตรปิฎกโบราณ ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ เก็บรักษาโดยสถานบันอนุรักษ์สเคอเยน
ซึ่งที่ผ่านมา ได้ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา เป็นจุดแรก จากนั้น ได้เวียนไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไนท์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย เปิดให้ประชาชนได้สักการะในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันที่14-20 พฤษภาคม จากนั้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. จะอัญเชิญจากท้องสนามหลวงมายังวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และ สถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์ จะทำพิธีมอบพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งให้วัดสระเกศ เพื่อประดิษฐานเป็นการถาววรณ บรมบรรพต ภูเขาทอง จากนั้น คณะสงฆ์วัดสระเกศจะประกอบพิธีสมโภช และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนบรมบรรพต ภูเขาทอง ต่อไป
การอัญเชิญ ธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี แห่รอบประชาคมอาเซียน ครั้งนี้ยังเป็นการรำลึกถึงคณะพระธรรมทูต รุ่นแรก ซึ่งมีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ เป็นประธาน ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน อีกด้วยที่มา: สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี Reviewed by Mindful News on 07:27:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.