โครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ ) ประจำปี 2559 จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสแถลงข่าว โครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ ) ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์


วันที่ ( 19 พ.ค. 59 ) ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว โครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ ) ประจำปี 2559 “๙ ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 “ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยมีนายศรายุทธ์ ชุติวัฒนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามประจำพระองค์ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวชินีเพ็ญ ศรีชัย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
สำหรับการจัดงานเยี่ยมบ้านพ่อฯในปีนี้ ถือเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งง เนื่องในปีพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา และจะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งการจัดโครงการเยี่ยมบ้านพ่อฯ ในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมชมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงาน และได้เยี่ยมชมบ้านของพ่อหลังนี้ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยพิธีเปิดมีนายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังจะเดินทางมาเป็นประธาน ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท “ กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริด้านต่างๆ จาก ๑๓ อำเภอและส่วนราชการจังหวัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศิลปาชีพ นิทรรศการหลักการทรงงานของในหลวง , กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงชาติ , กิจกรรมแสดงเทิดพระเกียรติจากนักเรียนในพื้นที่ และชมรม To be Number One , กิจกรรมการบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ , กิจกรรม “ชมบ้าน....รายอกีตอ “ นั่งรถรางเพื่อเยี่ยมชมทัศนียภาพของบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ , กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ปั่นเยี่ยมบ้านพ่อ “ และกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

ที่มา: เสียงเล่าจากปลายด้ามขวาน
โครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ ) ประจำปี 2559 จ.นราธิวาส  โครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ ) ประจำปี 2559 จ.นราธิวาส Reviewed by Mindful News on 10:56:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.