‘ครอบครัวศีล 5’ เปิดศูนย์ที่สหรัฐ 8 พ.ค.นี้ #โครงการหมู่บ้านศีล5 #สมเด็จวัดปากน้ำ
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ อาตมาจะเดินทางไปเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการครอบครัวรักษาศีล 5 ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ที่วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานใหญ่สุดในสหรัฐ โดยในวันดังกล่าวทางวัดได้จัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดเจริญพุทธมนต์ และพิธีฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ทั้งนี้ อาตมามองว่าการดึงชาวพุทธมาเข้าวัดตามจารีตประเพณีไทย ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมด้านศีลธรรม และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยใช้ศีล 5 เป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เกิดความรักความสามัคคีกัน คาดว่าจะมีประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
“วิธีสมัครเข้าโครงการสำหรับผู้ที่อยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย จะใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก สมัครผ่านwww.sila5.com เช่นเดียวกับไทย โดยระบุวัดที่สังกัด แต่การประเมินผลจะไม่แบ่งเป็น 3 ระยะ เพื่อเน้นเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพราะต่างประเทศจะไม่มีตัวชี้วัดเหมือนไทย ดังนั้น จะเน้นคุณภาพอย่างเดียว และภายหลังเปิดโครงการแล้ว อาตมาจะประเมินผล และทำรายงานเพื่อนำเรียนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5” พระพรหมเสนาบดีกล่าว

ที่มา: http://www.winnews.tv/news/2968
‘ครอบครัวศีล 5’ เปิดศูนย์ที่สหรัฐ 8 พ.ค.นี้ #โครงการหมู่บ้านศีล5 #สมเด็จวัดปากน้ำ ‘ครอบครัวศีล 5’ เปิดศูนย์ที่สหรัฐ 8 พ.ค.นี้ #โครงการหมู่บ้านศีล5 #สมเด็จวัดปากน้ำ Reviewed by Mindful News on 05:59:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.