การกลับมาบิณฑบาตรอีกครั้งโดยพระสงฆ์ไทยในอินโดนีเซีย หลังจาก 500ปี ที่พุทธสูญหายการกลับมาบิณฑบาตรอีกครั้งโดยพระสงฆ์ไทยในอินโดนีเซีย หลังจากที่พุทธศาสนา สูญหายไปจากเกาะชวา 500 ปี ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และประชาชนเป็นอย่างมาก
ภาพประกอบ: การบิณฑบาตรในเมือง YogYa ในสัปดาห์ Wisak
Photos by คุณ ทศพร ศุภศิริภิญโญ

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

การกลับมาบิณฑบาตรอีกครั้งโดยพระสงฆ์ไทยในอินโดนีเซีย หลังจาก 500ปี ที่พุทธสูญหาย การกลับมาบิณฑบาตรอีกครั้งโดยพระสงฆ์ไทยในอินโดนีเซีย หลังจาก 500ปี ที่พุทธสูญหาย Reviewed by Mindful News on 08:43:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.