มส.ให้วัดย่ำฆ้องทั่วประเทศในหลวงครองราชย์70ปี


วันนี้ (30 พ.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 12/2559 ว่า มส.เห็นชอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี 9 มิ.ย. 2559 โดยจะแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรม ดังนี้ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆังในวันที่9มิ.ย.2559เวลา09.09 น.ประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และสวดฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯทุกวันหลังทำวัตร ตั้งแต่วันที่1มิ.ย.– 30มิ.ย.2560 นายประดับ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มส.ยังเห็นชอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12ส.ค.2559ประกอบด้วย7โครงการ คือ 1.โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 2.โครงการของพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง3.โครงการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ4.โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป5.สวดมนต์นวัคคหายุสมธัมม์6.จัดเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ7.โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทั้ง 2โอกาสสำคัญดังกล่าวจะไม่มีการเสนอรายชื่อพระภิกษุสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ เพื่อเลื่อนและตั้งสมณศักด์เป็นกรณีพิเศษ นายประดับ กล่าวอีกว่า ในระหว่างการประชุม มส. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม)เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามกรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้ขอให้มีการแจ้งทุกวัดให้มีการประดับธงทั้งธงสัญลักษณ์ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธงสัญลักษณ์ครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ70ปี และธงธรรมจักร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสองโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วย.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/401048
มส.ให้วัดย่ำฆ้องทั่วประเทศในหลวงครองราชย์70ปี มส.ให้วัดย่ำฆ้องทั่วประเทศในหลวงครองราชย์70ปี Reviewed by Mindful News on 19:33:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.