ลุ้นเทียบวุฒิ ป.ธ.9 เป็น “ด็อกเตอร์”
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี 2559 โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 2 ที่ปรึกษาแม่กองบาลีฯ เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งกล่าวว่า ครูบาลีต้องช่วยกันออกแบบสื่อ ทั้งแบ่งปันความรู้ในระดับกลุ่ม ส่วนแนวทางการส่งเสริมให้พระ เณร หันมาสนใจเรียนบาลีมากขึ้นนั้น ขณะนี้ได้มีการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... ซึ่งผ่าน มส.แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งร่าง พ.ร.บ.นี้จะรวมการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม บาลี และสามัญ อยู่ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.นี้ ทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้พระ เณร สนใจเรียนบาลีมากขึ้น โดยเปิดช่องให้ปรับระดับการเทียบการศึกษาบาลีกับการศึกษาสายสามัญ คือเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เทียบเท่ากับวุฒิ ม.3 ป.ธ.6 เทียบเท่ากับปริญญาตรี ป.ธ.8 เทียบเท่ากับปริญญาโท และ ป.ธ.9 เทียบเท่ากับปริญญาเอก ซึ่ง พศ.ต้องหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่วนตัวมองว่าอาจต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาบาลีประกอบด้วย โดยอยากให้ผลักดันให้สำเร็จในรัฐบาลนี้ เพราะแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาคณะสงฆ์ด้วย
ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.ได้ขอให้ พศ.นำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับมาสอบถามยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายลูก จากนั้นให้เสนอกลับไปอีกครั้ง.

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/618976?utm_source=taboola&utm_medium=referral
ลุ้นเทียบวุฒิ ป.ธ.9 เป็น “ด็อกเตอร์” ลุ้นเทียบวุฒิ ป.ธ.9 เป็น “ด็อกเตอร์” Reviewed by Mindful News on 08:36:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.