เราต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ศรัทธา ในชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ศรัทธา ในชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักสำคัญ ของความเป็นไทยมาช้านาน

ปัญญา ศรัทธา จริต ต่างกัน ต้องระวัง กาย วาจา ใจ
การจาบจ้วงล่วงเกิน ทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การท่ี สนุก สะใจ หมั่นไส้ โพสต์แชร์ เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องคเจ้า บาปมหันต์ ทุกๆอย่าง มีเหตุ มีปัจจัย มีลึกตื้นหนาบาง มีกรรมต่อเนื่องซับซ้อน เราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีหน้าท่ีตัดสินชีวิตใคร ศรัทธาของใคร เราควรดูกายดูจิต เราก็พอ และมีสติปัญญา เลือกจะศรัทธา ไม่ศรัทธา ในวัดในพระ ของใครของมัน การไปดูถูกดูหมิ่น สะใจ หมั่นไส้ ริษยา สมเพชเวทนาในกรรมในการกระทำของใคร ผลกรรมของใคร นั่นคือ เราเอาตัวไปร่วมไปรับกรรม เราว่างมากนักหรือ เรามีเวลาท่ีจะทำ ท่ีจะพูด ท่ีจะโพสต์ ท่ีจะเเชร์ ในเรื่องท่ีเราไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา ในท่ีเราไม่เคยได้ไป ได้ทำ เราจะทำไปเพื่ออะไร คนมีธรรมมีสติ ต้องคิดได้ หรือหากเราเคยมีศรัทธาต่อวัดต่อพระท่ีใดเมื่อเราหมดศรัทธา แล้วเราจะมาพูด มากล่าว เพื่ออะไร เราก็จากไป ไปหาที่แห่งสุขท่ีเราศรัทธา มีมากมาย


เพราะอะไร เพราะทั้งหมดทั้งมวลมี ผลแห่งกรรม จากกาย วาจาใจ และละเอียดอ่อน ท่ีเราต้องพบต้องเจอ ต้องได้รับผล ชีวิตท่ีดำเนินไปและเวียนเกิด ไม่มีทางได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้ สูงขึ้น นอกจาก เป็น อิจฉา ริษยา หมั่นไส้ รำคาญ ประจาน ใส่ความ สะใจ แค่นั้น ชีวิตคนประเภทนี้จะหาความสุขความเจริญมิได้ ชีวิตจะสุกๆดิบๆ ขาดๆเกินๆบ้าๆบอๆ ลุ่มๆดอนๆ 


เพราะเรามีศีลแค่5ข้อ ขาดบ้างครบบ้าง พระท่านมีศีล227 แน่นอนพระสงฆ์ ท่านย่อมมีผิดทั้งในท่ีลับท่ีแจ้ง ซึ่งมีวินัยบัญญัติ ไว้ชัดเจน ในผล ผลทั้งชาตินี้ ชาติหน้า ท่านท่ีเป็นพระ ผิด ผลแห่งกรรมนั้นรุนแรงสาหัสกว่า ฆราวาส ท่ีครองแค่ศีล 5 ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่รู้ ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่มีการรับโทษทัณฑ์ รับผลกรรม กฏแห่งกรรมนั้นยุติธรรมท่ีสุด แต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น อย่าไปจดจ่อจับจ้องในผลกรรมของใคร ท่ีเห็นกันอยู่ทุกวัน ว่า ทำไมชีวิตคนมากมายในปัจจุบัน จึงเจอเรื่องราวโหดร้าย เลวร้าย สารพัด ผมบอกได้เลยว่า "คนต่างๆท่ีชาตินี้ เกิดเหตุเภทภัย ความโหดร้าย ถูกกระทำยำ่ยี อย่างรุนแรง น่าสะเทือนใจ ทั้งท่ีเขาชาตินี้เป็นคนดี แต่ใครจะรู้ ชาติท่ีแล้ว เขาทำอะไรมาบ้าง มันอาจเป็นผลกรรมตกค้างท่ีตามมาเช็คบิล แล้วสติปัญญาเรา ไปไม่ถึง จึงพิจารณา เท่าท่ีเห็นและประสบในชาตินี้ ในปัจจุบันนี้
ผมคิดได้นึกได้ เข้าใจในกฏแห่งกรรม เห็นสัจธรรม และผลแห่งกรรม วิบากกรรม ผมจึงต้องมาให้ข้อมูลเพื่อ เตือน แนะนำ ทุกๆคนท่ีกำลัง เข้าไปมีส่วนร่วมในอารมณ์ ท่ีจะทำให้ตัวเรา มีผลกรรม ท่ีจะเกิดขึ้น ติดตามเราไปทุกชาติภพ ครับ

ที่มา: 
โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ
เราต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ศรัทธา ในชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เราต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ศรัทธา ในชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ Reviewed by Mindful News on 19:48:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.