ทำไม ความตาย ถึงไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลย สำหรับผู้ประพฤติธรรม

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ
องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต ฯ

พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
แต่เมื่อจะรักษาธรรม
พึงสละทุกอย่างทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต

(มหาสุตโสมชาดก)

ศาสนิกในความเชื่ออื่น ยังยอมตายเพื่อทำร้ายเพื่อนมนุษย์ต่างความเชื่อกัน เพื่อจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยม จึงปราศจากความกลัวตาย เพราะในนโมสำนึกของเขาเหล่านั้น ความตายคือประตูไปสู่ดินแดนของพระผู้เป็นเจ้า

แต่ในพระพุทธศาสนา ไม่ได้มีคำสอนให้สละชีวิตเพื่อพระผู้เป็นเจ้า แต่ให้สละชีวิต เพื่อรักษา "ธรรม" ซึ่งคือความถูกต้อง ดีงาม

ดังนั้น อย่ารังแกผู้ประพฤติธรรม ด้วยความไม่ชอบธรรม เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เหล่าสาวกยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

ความตาย ไม่ได้น่ากลัวเลย สำหรับผู้ประพฤติธรรม

ที่มา สภากาแฟ J.Mhin
ทำไม ความตาย ถึงไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลย สำหรับผู้ประพฤติธรรม ทำไม ความตาย ถึงไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลย สำหรับผู้ประพฤติธรรม Reviewed by janjaoka pim on 11:25:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.