ผู้ร่วมงานล้น พิธีปลงศพอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

พิธีปลงศพอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม จัดขึ้นที่อาศรมวิริยธรรม อันเป็นสถานที่ที่ท่านดำริให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย หลังจากที่พระสงฆ์ แม่และญาติโยมร่วมกันสวดอภิธรรมแปล ตามด้วยการแสดงธรรมของพระไพศาล วิสาโลแล้ว ก็มีการประชุมเพลิงกลางแจ้ง โดยมีสรีระของท่านวางอยู่บนจิตกาธานที่สร้างตามอย่างประเพณีโบราณ ขณะที่เพลิงเผาผลาญสรีระของท่าน ผู้คนก็ได้เจริญมรณสติไปพร้อมกัน
หน้าที่ที่พึงมีต่อสรีระของอาจารย์กำพลได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือแต่หน้าที่ต่อคำสอนของท่าน ที่ลูกศิษย์พึงน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสว่างไสวแก่ชีวิตและพาจิตออกจากทุกข์ ดังที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่าง
พระไพศาล วิสาโล
อุปกรณ์สอนธรรมอันประเสริฐ
เสียงธรรมจากพระอ.ไพศาล วิสาโล
บรรยายงานเผาศพ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
ตามลิงค์นี้เข้าไปฟังหรือดาวน์โหลดได้เลย
https://archive.org/details/Visalo2016
ที่มา: วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ

ผู้ร่วมงานล้น พิธีปลงศพอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ผู้ร่วมงานล้น พิธีปลงศพอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม Reviewed by Mindful News on 01:36:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.