โอบามา ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา

โอบามา ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา


President Obama salutes Vasak or Buddha day

I send greetings to all those observing Vesak.

Vesak is a special day for millions of Buddhists to honor the birth, enlightenment, and passing of Buddha. At temples around the world, Buddhists use this time to engage in prayer and reflect on the virtues of wisdom, courage, and compassion. By taking part in these acts of humility, the men, women, and children who uphold the proud traditions of Buddhism contribute to the diversity of cultures and religions that define our common humanity.

As you come together to mark this occasion, I wish you all the best.

[Signed] Barack Obama

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนนับล้านคนทั่วโลก ซึ่งทุกคนจะมาระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจะไปสวดมนต์ที่วัดต่าง ตามระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณและความกล้าหาญของพระองค์ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งชาย หญิง และเด็กๆ ซึ่งมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง จะได้สมานจุดต่างระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของมนุษยชาติ ขอให้ทุกท่านที่ระลึกถึงวันวิสาขบูชานี้ จงมีแต่ความสุข 

บารัค โอบามา

--------------------------------------------------------------------- 

"เท่าที่ผมทราบ นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้มีสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา" นาย Bill Aiken กล่าว

http://www.lionsroar.com/president-obama-issues-vesak-mess…/
#Buddhists #whitehouse #obama #vesak #vesakday #วิสาขบูชา

Cr: โก๋หลังวัด
โอบามา ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา โอบามา ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา Reviewed by janjaoka pim on 23:34:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.