ส.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.สงขลา ยื่น กกต.วินิจฉัย พลตรีสรรเสริญ แถลงข่าวขัดกฏหมายประชามติ

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ยื่น กกต.วินิจฉัย พลตรีสรรเสริญ แถลงข่าวขัดกฏหมายประชามติ ให้ข้อมูล ตามมาตรา 54 เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผิดไปจากข้อเท็จจริง
****************************************************************************

‪#‎NEWSROOM‬ ‪#‎TV24‬ เมื่อเวลา 10.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสรามจังหวัดสงขลา นำโดยนายมังโสด มหะเต๊ะ ที่ปรึกษานายกสมาคม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาเข้ายื่นเรื่องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีนายพลวัฒน์ พิรติชัยธนกุล ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการขณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนมารับหนังสือ
โดยขอให้ดำเนินการวินิจฉัยกรณีการแถลงข่าวของพลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าขัดต่อ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559หรือไม่
หลังจากพลตรี สรรเสริญ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่ทำเนียบรัฐบาล ใจความสำคัญว่า ในส่วนร่างรัฐธรรมนูญ เขียนไว้12ปีหมายความว่า อย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ 12ปี แต่สามารถเกินจากนี้ได้ และเพื่อให้สังคมเกิดความสบายใจและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ ต้องการจะสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เหมือนเดิม
ซึ่งการแถลงข่าวดังกล่าว อาจขัดต่อ พ.ร.บ.ประชามติ เนื่องจากพลเอกสรรเสริญ แถลงข่าวผิดไปจากข้อเท็จจริง ตามมาตรา 61อนุ1และ2 ที่สาระสำคัญระบุชัดเจนว่า ผู้ใดดำเนินการ เผยแพร่ข้อความภาพเสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หริอแิเล็คโทรนิค ในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง ให้ผู้นั้นถือว่ากระทำผิด มุ่งหวังให้การออกเสียงประชามติเป็นไปในทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใด
เพราะหากดูข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญ ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 54 ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็นเวลาอย่างน้อย 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ต่างจาก รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ รัฐธรรมนูญ 2550 ที่เขียนบังคับไว้ชัดเจนว่า รัฐต้องจัดหรือประชาชนต้องได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า12 ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะลงประชามติ ที่ด้านจัดการศึกษา ถูกบังคับด้วยคำว่า12ปีตายตัว
เพราะหากไปดูบทบัญญัติจะพบว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2540 มาตรา 43 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
หรือรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 49 ก็บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12ปี ที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดังนั้นจะเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัยเป็นประธาน ตามมาตรา 54 ชัดเจนว่าระยะเวลา 12 ปี เท่านั้น จะย่นหรือขยายเวลาไม่ได้ นั่นจึงหมายความว่า ในการจัดการศึกษา ภาคบังคับ ตามาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญ รัฐต้องจัดการศึกษาได้ถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 ตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
โดยจากนี้ ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา จะติดตามว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการอย่างไรต่อ หากยังไม่มีความคืบหน้าจะเดินทางกลับมาทวงถามคำตอบในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

ที่มา: TV24 NEWSROOM
ส.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.สงขลา ยื่น กกต.วินิจฉัย พลตรีสรรเสริญ แถลงข่าวขัดกฏหมายประชามติ ส.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.สงขลา ยื่น กกต.วินิจฉัย พลตรีสรรเสริญ แถลงข่าวขัดกฏหมายประชามติ Reviewed by Mindful News on 23:26:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.