เริ่มแล้วสาธยายพระไตรปิฏก ที่ท้องสนามหลวงมหาเถรสมาคมอัญเชิญ ธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี ให้ประชาชนสักการะที่ท้องสนามหลวง ในเทศกาลวิสาขบูชา
หลักจากมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม อัญเชิญพระธรรมเจดีย์ 2000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งถูกค้นพบที่หุบเขาบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน แห่เวียนครบรอบ10 ประเทศ ในประชาคมอาเซียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ซึ่งที่ผ่านมา ได้ประดิษฐานพระธรรมเจดีย์เป็นการชั่วคราว ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา เป็นจุดแรก จากนั้น ได้เวียนไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนท์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเทศกาลวิสาขบูชา วันที่14-20 พฤษภาคม จากนั้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. จะอัญจากท้องสนามหลวงมายังวัดสระเกศ โดยเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และ สถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์ จะทำพิธีมอบพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งให้วัดสระเกศ เพื่อประดิษฐานถววรที่ภูเขาทอง จากนั้น คณะสงฆ์วัดสระเกศจะประกอบพิธีสมโภช แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนบรมพตภูเขาทอง ต่อไป
สำหรับธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก ถูกค้นพบที่หุบเขาบามิยัน เมืองตักศิลาเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอัฟกานิสถาน ในปัจจุบัน จากการแปลของนักอักษรศาสตร์ สถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์ เชื่อว่า เป็นพระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน พระไตรปิฎกโบราณ ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ เก็บรักษาโดยสถานบันอนุรักษ์สเคอเยน
การอัญเชิญ ธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก 2000 ปี แห่รอบประชาคมอาเซียน ครั้งนี้ยังเป็นการรำลึกถึงคณะพระธรรมทูต รุ่นแรก ซึ่งมีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ เป็นประธาน ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินสุวรรณภูมิ อีกด้วย

ที่มา: สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

เริ่มแล้วสาธยายพระไตรปิฏก ที่ท้องสนามหลวง เริ่มแล้วสาธยายพระไตรปิฏก ที่ท้องสนามหลวง Reviewed by Mindful News on 06:48:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.