พระพุทธศาสนา เป็นลมหายใจของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของมวลมนุษย์ชาติ และทุกสรรพสัตว์ทั้งหลาย

เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา
เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง

กว่าจะเจอ พระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่องง่าย
ถ้าไม่มีบุญที่เคยทำกับพระพุทธศาสนามาก่อน
ก็ไม่อาจได้เจอผู้คนในโลกใบนี้ 7 พันกว่าล้านคน มีเพียงพันกว่าล้านคน
ที่เกิดในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา และมีเพียง
ไม่ถึงหนึ่งล้านคนที่ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา เป็นศาสนา
ที่สอนเหตุและผล
สอนเรื่องกฏแห่งกรรม
สอนเรื่องบุญและบาป
สอนเรื่อง ชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง. นรก  สวรรค์
สอนเรื่อง  ภพ  ภูมิ  ต่างๆ
สอน เรื่องบุญคุณ ความกตัญญู ทำให้เจริญฯ สอนเรื่อง การเนรคุณ ทำให้เสื่อม
สอนเรื่องการละชั่ว ทำความดี
ทำจิตใจให้สงบ
สอนเรื่องการทำทาน รักษาศีล
เจริญภาวนา และฯลฯ
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จริง
ถ้าตั้งใจ ประพฤติ ปฏิบัติ
เพื่อแสวงหา หนทาง
หลุดพ้น  จาก วิบากบาป
ศักดิ์สิทธ์ วิบากกรรม วิบากมาร
ให้บรรลุ มรรคผลนิพพาน
ไม่ต้องติดอยู่ในบ่วงกรรม
ของการเกิด  การแก่ การเจ็บ การตาย
วัฏฏะสงสาร ที่วนไปวนมา ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย


การช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของนักสร้างบารมี   เพราะ พระพุทธศาสนา เป็นลมหายใจของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของมวลมนุษย์ชาติ และทุกสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ถ้าวันใด ขาดพระพุทธศาสนาไป มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็เหมือนกับการขาดลมหายใจ ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง  เมื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดำเนินชีวิตผิดๆ มากขึ้นๆ
ก็จะทำให้เกิดภัยต่างๆ  ตามมา
มากมาย ทั้งตอนมีชีวิต และตอนมีชีวิตหลังความตาย
เมื่อมนุษย์ดำเนินชีวิตผิดพลาดมากๆ เห็นผิดเป็นชอบ 
เห็นสิ่งถูกเป็นสิ่งผิด
ส่งเสริมให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด มากๆ เข้า

โลกใบนี้ ก็จะอยู่ไม่ได้
จะเกิดภัย ธรรมชาติ เกิดไฟบรรลัยกัล เผาผลาญโลก
เกิดลมบรรลัยกัล พายุร้าย
เกิดน้ำบรรลัยกัล  น้ำท่วม
สินามิ
การปกป้องพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุญใหญ่
มีอานิสสงค์ผลบุญมาก  นอกจากทำให้โลกน่าอยู่ มีความสงบสุขแล้ว
ยังมีอานิสสงค์ ทำให้คนที่มาทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา
เมื่อบุญส่งผล จะทำให้เป็นที่รัก
ของมนุษย์และเทวา
ทำให้มีสมบัติใหญ่ไหลมา เทมา
ได้โดยง่าย ทำให้มีสติปัญญาดี
ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง
ทำให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ทั้งในชาตินี้  และ ชีวิตหลังความตาย
ทำให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรดีๆ
คนภัยคนพาลมาครอบงำไม่ได้อีกต่อไป  ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง
ได้รับการยอมรับทำให้ปฏิบัติธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติธรรม บรรลุธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน
ตราบกระทั่งถึงพระนิพพาน

การปกป้องพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญมากขนาดนี้ ครับ
พระพุทธศาสนา เป็นลมหายใจของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของมวลมนุษย์ชาติ และทุกสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธศาสนา เป็นลมหายใจของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของมวลมนุษย์ชาติ และทุกสรรพสัตว์ทั้งหลาย Reviewed by janjaoka pim on 00:18:00 Rating: 5

2 ความคิดเห็น :

  1. เราต้องช่วยกัน ปกป้องพระพุทธศาสนานะครับ
    อย่าให้พระพุทธศาสนาหมดไป จากประเทศไทย

    ตอบลบ
  2. รักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.