พระภิกษุทุกรูปจากเมียนมาร์พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปกป้องพระพุทธศาสนา

๏ เอาใจผม ไปเลย ครับหลวงพี่
พูดแบบนี้ ถูกใจ พี่ทองหลาย
พูดบ่อยๆ อยากฟัง มิรู้วาย
ผมขอไหว้ แทบบาท ประกาศคุณ
๏ สะยาดอ อยู่ไกล ถึงเมียนมาร์
เหมือนกับว่า คุ้นเคย คอยหนับหนุน
แต่คนไทย อยู่ใกล้ กับวงบุญ
ต้องนั่งลุ้น คอยท่า ว่ารังควญ

๏ ขอขอบใจ สะยาดอ มิตรภาพ
ผมขอกราบ บรรจบ  ให้ครบถ้วน
ขอขอบคุณ แทนชาววัด จัดขบวน
ปีติล้วน เอ่อล้น ก้นบึ้งใจ

๏ หากพวกเรา สามัคคี เช่นมดน้อย
มือเกี่ยวก้อย สานงาน ล้านเส้นไหม
รักเหนียวแน่น พี่น้อง คล้องมาลัย
แม้ศึกใหญ่ องอาจ รุกฆาตเอย

ทอง ตลาดไท
3 พ.ค.2559
คลองหลวง ปทุมธานี
พระภิกษุทุกรูปจากเมียนมาร์พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปกป้องพระพุทธศาสนา พระภิกษุทุกรูปจากเมียนมาร์พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปกป้องพระพุทธศาสนา Reviewed by janjaoka pim on 07:20:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.