การส่งสาส์นของประธานาธิบดีอเมริกาครั้งนี้ เป็นสัญญาณว่า ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยและประเทศเมืองพุทธต่างๆ นั้น อยู่ในสายตาของผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในโลกนี้มีประเทศเมืองพุทธ
ที่จัดกิจกรรมใหญ่ๆ ทางพระพุทธศาสนา
อยู่ไม่กี่ประเทศ และหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยในบรรดาเมืองพุทธเหล่านั้น ก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศ
ที่จะมีบุคคลที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
97 รางวัล จาก 41 ประเทศ ภายในวันเดียว
เหมือนกับที่ประเทศไทย

การส่งสาส์นของประธานาธิบดีอเมริกาครั้งนี้ 
เป็นสัญญาณว่า ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยและประเทศเมืองพุทธต่างๆ นั้น 
อยู่ในสายตาของผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก

------------------------------------------------------

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๔.๑๕ น.

การส่งสาส์นของประธานาธิบดีอเมริกาครั้งนี้ เป็นสัญญาณว่า ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยและประเทศเมืองพุทธต่างๆ นั้น อยู่ในสายตาของผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก การส่งสาส์นของประธานาธิบดีอเมริกาครั้งนี้  เป็นสัญญาณว่า ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยและประเทศเมืองพุทธต่างๆ นั้น  อยู่ในสายตาของผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก Reviewed by janjaoka pim on 08:26:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.