#อิสลาม : นักพนันอาเจะห์โดนโทษโบยสลบคาไม้เรียว #กฎหมายอิสลาม #ชารีอะห์ทางการอาเจะห์ยังเดินหน้าบังคับใชัการโบยต่อผู้กระทำผิดตามกฎชะรีอะฮ์...
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากอาเจะห์ตาเมียง ประเทศอินโดนีเซีย สามารถจับกุมนักพนันได้  5 คน โดยเป็นชาย  3 คน และหญิงอีก  2 คน ทั้งหมดถูกลงโทษฐานกระทำผิดข้อหามัยซีร (การพนัน) โดยถูกโบยจำนวน 7 ครั้ง 
การลงโทษครั้งนี้ กระทำกันที่หน้าสำนักงานศาลชะรีอะฮ์ในท้องถิ่น
มีผู้ถูกลงโทษคนหนึ่งมีชื่อว่า จอน นาปีตูปูลู (อายุ 43 ปี) ทำตัวเอนเอียงคล้ายจะล้มหลายครั้ง จนการโบยครบ 7 ครั้ง เขาสลบล้มบนพืันทันที 
เจ้าหน้าที่นำตัวเขาขึ้นรถพยาบาลให้หมอทำการปฐมพยาบาลจนฟื้นและตรวจอาการ ผลปรากฏว่าสุขภาพเป็นปกติ แต่เขามีอาการหนักกว่าคนอื่นๆ เพราะร่างกายขาดน้ำ และไม่ทานอาหารเที่ยง
นายอิสกันดาร์ ซุลกอร์ไนน์ ผู้ช่วยนายอำเภออาเจะห์ตาเมียง กล่าวว่า "การลงโทษเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น แต่เมื่อมีการกระทำผิด การลงโทษตามหลักชะรีอะฮ์ จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ หวังว่าการลงโทษเช่นนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับอำเภอนี้ ซึ่งก็หมายความว่าต่อไปจะไม่มีชาวอาเจะห์ตาเมียง หรือชาวอาเจะห์โดยรวมคนใดฝ่าฝืนกฎหมายซารีอะห์อีก"
...................

กฎหมายอิสลาม กฎหมายชะรีอะฮ์ (Sharia หรือ Shari'ah) คือ ประมวลข้อกฎหมายที่มาจากคำสอนศาสนาและหลักนิติศาสตร์ (jurisprudence) พื้นฐานของศาสนาอิสลาม โครงสร้างทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชน ตลอดจนครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน ทั้งระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการดำเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร ระบบธุรกรรมหรือทำสัญญา ความสัมพันธ์ในครอบครัว หลักการอนามัย ปัญหาของสังคม และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้อิทธิพลของหลักชารีอะฮ์ จึงมีอยู่ให้เห็นเสมอในพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของมุสลิมแต่ละคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ก่อนจะยกมาเป็นระดับครอบครัว ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

กฎหมายอิสลามมุ่งคุ้มครองมนุษย์ 5 ในประการได้แก่ (1) ศาสนา (2) ชีวิต (3) สติปัญญา (4) เชื้อสาย (5) ทรัพย์สิน รวมถึงรักษาสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมทุกระดับให้เป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องและเป็นธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามมีผลทำให้บุคคลมีความเป็นปกติสุขและสังคมโดยรวม เกิดความสงบเรียบร้อย

กลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามเป็นหลัก (ครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาส่วนบุคคล กฎหมายครอบครัว และกฎหมายอาชญากรรม และบางส่วนของกฎหมายปกครอง) ได้แก่ อียิปต์ มอริเตเนีย ซูดาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก มัลดีฟส์ ปากีสถาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย เยเมน และบางพื้นที่ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไนจีเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มา: สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา :  www.jurnalmuslim.com, www.islammore.com/view/3397
ภาพ/ข่าว: ดาวูด บิน อับดุรฺเราพห์มาน
#อิสลาม : นักพนันอาเจะห์โดนโทษโบยสลบคาไม้เรียว #กฎหมายอิสลาม #ชารีอะห์ #อิสลาม : นักพนันอาเจะห์โดนโทษโบยสลบคาไม้เรียว #กฎหมายอิสลาม #ชารีอะห์ Reviewed by Mindful News on 20:23:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.