ซึ้งใจ พระครู เจริญพรโยมพ่อ โยมแม่ ที่แม้จะพิการก็เลี้ยงท่านมาจนถึงวันนี้"ถึงแม่กับพ่อจะพิการร่างกาย แต่ใจท่านทั้งสองแข็งแรง เจริญพรขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนโตจนทำความสำเร็จแห่งปริญญาใบนี้ได้ ขอบคุณแม่และพ่อที่เลี้ยงลูกมา รักท่
านทั้งสองที่สุด"พระครูวินัยธรกัญญาพัฒน์ สมเสน ส่วนหนึ่งจากจิตใจที่ท่านได้พูดถึงคุณโยมพ่อและแม่ ในคราวรับปริญญาของท่านพระครูวินัยธรกัญญาพัฒน์ สมเสน คณะมนุษยศาตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่มา: 
Panya Siri
ซึ้งใจ พระครู เจริญพรโยมพ่อ โยมแม่ ที่แม้จะพิการก็เลี้ยงท่านมาจนถึงวันนี้ ซึ้งใจ พระครู เจริญพรโยมพ่อ โยมแม่ ที่แม้จะพิการก็เลี้ยงท่านมาจนถึงวันนี้ Reviewed by Mindful News on 23:17:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.