อย่าทิ้งนาทีทองในสังสารวัฏ ซึ่งนานๆ จะมีสักครั้งหนึ่งไป - #หลวงพ่อปราโมทย์ชีวิตนี้ได้ฟังธรรมะ
ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นนาทีทองในสังสารวัฏแล้วนะ
น้อยชาติที่จะได้เกิดเป็นคน
น้อยชาติที่จะได้ฟังธรรมะ
น้อยชาติที่จะได้สนใจศึกษาปฏิบัติลงมือทำจริงๆ
ชาตินี้พวกเรามีทุกอย่างเลยนะ
พวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
พวกเราสนใจศาสนา
พวกเราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
พวกเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนเลย
คนงานมากก็ปฏิบัติได้
คนงานน้อยก็ปฏิบัติได้
เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดแหละ
นี่เราได้รับสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้ว
ถ้าระลึกชาติได้
จะรู้เลยว่าชาติใดที่ไม่เจอศาสนาพุทธจะวังเวง
ใช้คำว่าวังเวงนะ
แล้วไประลึกเอาเองว่ามันวังเวงไหม
ไม่ใช่ชั่วนะ แต่วังเวง
มันทำบุญทำทานอะไรอย่างนี้
มันทำ ไม่ใช่ไม่ทำหรอก
แต่จิตใจไร้ทิศทาง ไร้ที่พึ่ง มันวังเวงใจ
ดังนั้นชาตินี้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
เรามีโอกาสที่ได้ฟังธรรม ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติแล้ว
ต้องทำนะ
อย่าทิ้งนาทีทองในสังสารวัฏนี้ไป
ซึ่งนานๆ จะมีสักครั้งหนึ่ง
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
กราบพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
กราบหลวงพ่อปราโมทย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
Cr.หนังสือประมวลธรรมเทศนา หน้าที่ ๕๖๖
อย่าทิ้งนาทีทองในสังสารวัฏ ซึ่งนานๆ จะมีสักครั้งหนึ่งไป - #หลวงพ่อปราโมทย์ อย่าทิ้งนาทีทองในสังสารวัฏ ซึ่งนานๆ จะมีสักครั้งหนึ่งไป - #หลวงพ่อปราโมทย์ Reviewed by Mindful News on 06:54:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.