วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนา

Today is Buddhist Holy Day. Let us purify our body, speech and mind.
今天是佛日,大家一起努力,維護身口意的清淨。
วันนี้วันพระ รักษากาย วาจา ใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์

The Uposatha is Buddhist day of observance, in existence from the Buddha's time (500 BCE), and still being kept today in Buddhist countries.
In general, in Theravada countries Uposatha is observed in accordance with the four phases of the moon: the new moon, the full moon, and the two quarter moons in between.
The Buddha taught that the Uposatha day is for "the cleansing of the defiled mind," resulting in inner calm and joy. On this day, lay disciples and monks intensify their practice, deepen their knowledge and express communal commitment through millennia-old acts of lay-monastic reciprocity. On these days, the lay followers make a conscious effort to keep the Five Precepts or (as the tradition suggests) the Eight Precepts. It is a day for practicing the Buddha's teachings and meditation.
【 佛日】 《 陳義孝佛學常見辭匯》
是“佛教節日”的簡稱。佛教稱“四齋日”,泰國稱“佛日”。每月有四個佛日,各在泰國陰曆上半月的第八日和第十五日,即初八、月望、廿三、月末。全年共48個佛日,其中以陰曆三月十五日的瑪迦普差節(Magha Puja Day)、六月十五日的維莎迦普差節(Visakha Puja Day)和八月十五日的阿莎加哈普差節(Asalha Puja Day)為最重要的佛日。屆時佛教徒去佛寺聽聞佛法、守持八戒、供養齋僧、禪修靜坐。


วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศรีลังกา, พม่า, ไทย, ลาว และเขมร (ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ) โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา และมักถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย

Uposatha:伍波薩他,一個月當中特定的日期——齋日
วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนา วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนา Reviewed by janjaoka pim on 06:11:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.