ขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารบกอเมริกันเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ท่านนี้ทำประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา

ผลงานของการกินฟรีอยู่ฟรี เอาเปรียบสังคม (ถูกกล่าวหา)!

ในฐานะชาวพุทธและอดีตมหาเปรียญและอดีตนักศึกษา มจร./มมร.

ขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารบกอเมริกันเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ท่านนี้
การที่อดีตบรรพชิตลูกหลานไทยเหล่านี้
มียศถาบรรดาศักดิ์เป็น ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสราจารย์
เป็นรัฐมนตรี
เป็นเศรษฐีพันล้าน
หรือร่ำรวยมหาศาล
ทำประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา

เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์!

แต่การที่อดีตมหาเปรียญธรรมท่านนี้

ได้นำเอาตราพระธรรมจักร
ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนพระพุทธศาสนา

ไปประดิษฐานไว้บนเครื่องแบบของทหารบกอเมริกันได้
และยังมีเพื่อนทหารบกชาวอเมริกัน(ฝรั่งแท้)
ก็ได้ประดิษฐานตราพระธรรมจักรไว้บนเครื่องแบบเช่นกัน

ถือว่า

น่าอัศจรรย์ยิ่ง!

สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔และที่ ๕ ที่ได้ทรงตั้งไว้

ท่านได้ทรงสร้างมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาธาตุวิทยาลัย
อุทิศไว้ในพระพุทธศาสนา

ให้ลูกหลานไทย(ซึ่งส่วนมากขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะยากจน)

ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ทั้งทางด้านศาสนาและวิทยาการชั้นสูง

จนสามารถสร้างเกียรติยศ
เกียรติคุณของชาวสยามและชาวพุทธ

ให้ขจรขจายไปไกลทั่วโลกสมกับชื่อที่ว่า "ลูกมหาจุฬาฯ" สมกับชื่อ Somya Malasri

รักสยาม นามานุภาพ

ที่มา  สป๙

ขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารบกอเมริกันเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ท่านนี้ทำประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารบกอเมริกันเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ท่านนี้ทำประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา Reviewed by janjaoka pim on 05:40:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.