ทุกสายครูบาอาจารย์ล้วนมีแหล่งกำเนิด มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน และมีจุดหมายปลายทาง คือ พระนิพพาน

ในโลกนี้มีแม่น้ำนับล้านสาย
แต่แม่น้ำทุกสายล้วนมีแหล่งกำเนิด
และเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
คือท้องฟ้าและมหาสมุทร

ในโลกของพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน
แม้จะมีมากมายหลายนิกาย
หลายสำนักหลายครูบาอาจารย์
แต่ก็มีแหล่งกำเนิด
มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน
และมีจุดหมายปลายทาง
คือพระนิพพานเหมือนกัน

ในยามนี้ศาสนากำลังมีภัย
จู่โจมเข้ามาทุกทิศรอบด้าน
ถ้าเราไม่สามัคคีกันยามนี้
แล้วเราจะสามัคคีกันยามไหนชาวพุทธทุกคนเหมือนน้องคนเล็ก
ครูบาอาจารย์พระสงฆ์แต่ละสำนัก
ก็เหมือนพี่ชายของเราแต่ละคน
เราแต่ละคนอาจมีพี่ชายต่างกัน
แต่เราทุกคนต่างมีพ่อองค์เดียวกัน
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
คือครอบครัวของพระพุทธศาสนา
ทุกสายครูบาอาจารย์ล้วนมีแหล่งกำเนิด มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน และมีจุดหมายปลายทาง คือ พระนิพพาน ทุกสายครูบาอาจารย์ล้วนมีแหล่งกำเนิด มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน และมีจุดหมายปลายทาง คือ พระนิพพาน Reviewed by janjaoka pim on 00:25:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.