จะเกิด อะไรขึ้น?? เมื่อแยกความแตกต่างของ ศรัทธาที่เกิดจากศาสนา กับศรัทธาที่เกิดจากการเมืองไม่ออก

บางพรรคการเมืองใช้เกมการเมือง
ใช้อำนาจรัฐถล่มโจมตีวัดมาตลอด 20-30 ปี
ผลที่ได้คือยิ่งโจมตียิ่งกลายเป็นลดฐานเสียงตัวเอง
สาเหตุเพราะแยกความแตกต่างของ
ศรัทธาที่เกิดจากศาสนา
กับศรัทธาที่เกิดจากการเมืองไม่ออกแล้วจะโทษใคร โทษว่าเป็นความผิด
ของวัดพระธรรมกายอย่างนั้นรึ ?
ก็รู้อยู่ว่าวัดมีจุดยืนไม่เล่นการเมือง
แต่เมื่อโจมตีวัดอย่างหนัก
ก็เท่ากับบีบบังคับให้คนมาวัด
ต้องเลือกเองระหว่าง

1. วัดที่เขารัก

2. พรรคที่เขาชอบ

แล้วเขาจะเลือกอะไร เขาก็เลือกวัด
เพราะวัดทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทุกวัน
แต่พรรคการเมืองทำดีกับเขาแค่วันเลือกตั้ง
แถมบางพรรคเลือกไปแล้ว
ยังมาตามเล่นงานวัดที่เขารักอีกด้วย

เมื่อเป็นแบบนี้ ก็เลยมาโทษว่า
เป็นความผิดของวัดพระธรรมกาย
ทั้งที่จริงแล้ว ไม่ว่าพรรคการเมืองไหน
ถ้าโจมตีวัดพระธรรมกาย ก็จะกลายเป็น
ทำลายฐานเสียงของตัวเองโดยไม่รู้ตัว
โดยที่วัดไม่ต้องไปชี้นำอะไรเลย
เพราะวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้ว
แล้วจะมาโทษว่าเป็นความผิด
ของวัดพระธรรมกายได้อย่างไร

เรื่องนี้ถ้าตราบใดยังแยกแยะ
ระหว่างศรัทธาที่เกิดจากศาสนา
กับศรัทธาที่เกิดจากการเมืองไม่ออก
ก็จะเข้าใจผิด ทำผิดไปจนตาย
แล้วก็จะเป็นได้แค่พรรคการเมืองลูกไล่
ที่เป็นได้แค่เครื่องมือรับใช้ของต่างศาสนา
ที่เสนอตัวมาเป็นฐานเสียง
เพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเมือง
เช่น ออกกฎหมายฆราวาสปกครองพระ เป็นต้น๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปล. เป็นความคิดเห็นส่วนตัว

จะเกิด อะไรขึ้น?? เมื่อแยกความแตกต่างของ ศรัทธาที่เกิดจากศาสนา กับศรัทธาที่เกิดจากการเมืองไม่ออก จะเกิด อะไรขึ้น??   เมื่อแยกความแตกต่างของ ศรัทธาที่เกิดจากศาสนา กับศรัทธาที่เกิดจากการเมืองไม่ออก Reviewed by janjaoka pim on 17:44:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.