บทความน่าอ่าน: อะไรคือบรรทัดฐานในสังคมไทย - #เจ้าคุณประสารสังคมไทยในวันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสน ผู้คนแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ด้านการศึกษาก็เกิดปัญหา ยิ่งสภาพเศรษฐกิจยิ่งดูเหมือนจะทรุดหนัก นานาชาติต่างก็เคลือบแคลงสงสัยในระบอบการปกครอง จนสุดท้ายดูเหมือนว่าประชาชนจะต้องกลายเป็นคนรับเคราะห์กรรมอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเดือดร้อนทุกข์ยากเข็ญใจ 

คณะสงฆ์ที่เคยอยู่กันอย่างสันติ สงบ เคารพกันตามภาระหน้าที่และอาวุโส ภันเต กราบไหว้บูชาพระเถระผู้ใหญ่จนเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พระสงฆ์และคนต่างศาสนาในต่างถิ่นต่างแดนชื่นชมโสมนัส บัดนี้กลับเกิดความระส่ำระสายภายในสังฆมณฑลอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย

เวลานี้มีผู้คนบางกลุ่มบางพวกอวดอ้างว่ารัก หวังดีและหวงแหนต่อพระศาสนา แต่พฤติกรรมการกระทำกลับตรงกันข้าม พฤติกรรมที่ด่าทอ ให้ร้าย เหยียบย่ำ ก้าวล่วง ต่อคณะสงฆ์และพระเถระผู้ใหญ่โดยการวางแผนที่จะป้ายสีให้คณะสงฆ์เสียหาย ตกต่ำและต้อนให้จนมุมจนนำไปสู่การปฏิรูปที่อ้างว่า สดใส หวังได้ ซึ่งพวกตนซ่อนดาบเอาไว้

สำหรับความยุติธรรม ในสังคมกลับยิ่งสร้างคำถามในหมู่ผู้คนจำนวนมาก จนเกิดเป็นข้อครหาไม่เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม เกิดความหวาดระแวงสงสัยพร้อมกับตั้งคำถามตามมาอีกมากมา

ส่วนการเคลื่อนไหวของมวลชนในแนวรุกนั้นกลับมีบุคคลบางกลุ่ม บางพวก ที่อ้างตนเป็นคนดี เป็นคนรักประเทศชาติบ้านเมือง ได้เดินหน้าสร้างความเดือดร้อนในสังคมได้ทุกวัน พวกเขาทำการโดยปราศจากการทัดทานหรือห้ามปรามใดๆจากภาครัฐ ซ้ำร้ายในบางครั้งยังกลับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปให้การคุ้มครองป้องกันในการเคลื่อนไหว ส่งกองกำลังไปดูแลอารักขาให้อีกด้วย

ในทางกลับกัน อีกฝ่ายที่เห็นตรงกันข้าม จะขยับ จะเคลื่อนไหวใดๆ กลับไม่สามารถทำได้เลย ทำไม่ได้จริงๆ ห้ามเด็ดขาด สำหรับสถานที่พัก ที่ทำงาน ก็มีผู้หวังดีคอยไปสอดส่องเมียงมองอยู่เนืองๆ

วันนี้ สังคมไทยจะต้องมีหลัก มีเกณฑ์และพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งโดยตัวบุคคลและสังคมต้องพัฒนาการและเรียนรู้หลักแห่งความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

ถ้าเหตุการณ์ยังดำรงอยู่อย่างปัจจุบันนี้ นอกจากจะไม่พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศแล้ว น่าเป็นห่วงว่า จะถดถอย ถอยหลังตกต่ำลงไปอีกด้วยซ้ำ

ถึงวันนี้ คงทำได้แต่ปลงอนิจจัง ต่อสภาพที่เกิดขึ้นจริงในยุคนี้เสียแล้ว

ปลงจริงๆ

พระเมธีธรรมาจารย์
#เจ้าคุณประสาร
11 มิถุนายน 2559

ที่มา: 
พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร
บทความน่าอ่าน: อะไรคือบรรทัดฐานในสังคมไทย - #เจ้าคุณประสาร บทความน่าอ่าน: อะไรคือบรรทัดฐานในสังคมไทย - #เจ้าคุณประสาร Reviewed by Mindful News on 15:03:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.