รู้ยัง วิธีที่จะแก้ไขความเห็นต่าง เพื่อให้ คนคิด พูด ทำ เหมือนกัน ตามพุทธวิธี คือ ให้คนทุกคนเห็นสิ่งเดียวกันก่อน

สังคมประเทศอื่น ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า ??
เด็กมัธยมเรียนโรงเรียนต่างกัน ไม่รู้จักกัน เจอหน้ากันก็ยกพวกตีกันได้


เด็กช่างกลเรียนสถาบันต่างกัน ไม่รู้จักกัน ก็ยกพวกตีกันถึงเจ็บถึงตายได้

ชาวพุทธเข้าวัดสั่งสมบุญ คนละวัดกัน ไม่รู้จักกัน ก็รุมด่ากันได้ เลยไม่รู้ว่าที่เข้าวัดนั้นไปสั่งสมบ่มบารมีเพื่อละกิเลส หรือไปบ่มกิเลสให้กล้าแข็งกันแน่

ตามหลักพระพุทธศาสนา ผลทุกอย่างต้องมีเหตุ สังคมที่ไม่มีทักษะการอยู่ร่วมกัน ไม่รู้จักสงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม จึงเป็นสังคมที่มีแต่ปัญหา แก้ปัญหา ก็แก้แบบปลายเหตุแบบไม่ถูกที่ไม่ถูกวิธี คือ คันที่ก้นแต่เอาเท้าไปเกาที่หน้า เช่น การเรียกไปปรับทัศนคติ เพื่อให้คิด พูด ทำ ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งฝืนธรรมชาติของมนุษย์ ที่ย่อม คิด พูด ทำ แตกต่างกัน

วิธีแก้ให้คนคิด พูด ทำ เหมือนกัน ตามพุทธวิธี คือ ให้คนทุกคนเห็นสิ่งเดียวกันก่อน เมื่อเห็นสิ่งเดียวกัน ก็จะเข้าใจเหมือนกัน เมื่อเข้าใจเหมือนกัน ก็จะคิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน และทำไปในแนวทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ

นั่นคือ "การเข้าถึงธรรม" ดังตัวอย่างพระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมาย ในวันมาฆบูชา เพราะท่าน เห็นซึ่งสิ่งเดียวกัน จึงคิดแบบเดียวกัน และทำในแนวทางเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครสั่ง

ที่มา สภากาแฟ J.Mhin
รู้ยัง วิธีที่จะแก้ไขความเห็นต่าง เพื่อให้ คนคิด พูด ทำ เหมือนกัน ตามพุทธวิธี คือ ให้คนทุกคนเห็นสิ่งเดียวกันก่อน รู้ยัง  วิธีที่จะแก้ไขความเห็นต่าง   เพื่อให้ คนคิด พูด ทำ เหมือนกัน ตามพุทธวิธี คือ ให้คนทุกคนเห็นสิ่งเดียวกันก่อน Reviewed by janjaoka pim on 17:17:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.