รู้จัก #พระอาจารย์ประสิทธิ์ ถิรจิตโต อดีตครูสอนศาสนาอิสลามหลวงบังวัดนก กทม หรือพระอาจารย์ประสิทธิ์ ถิรจิตโต ท่านเป็นสายพระเกจิอาจารย์

มีพลังจิตที่สูงมาก โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม นักร้อง นักแสดงชอบไปกราบขอพรจากท่าน
เดิมท่านเป็นมุสลิม เป็นครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสอนศาสนา มาก่อน
ท่านเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับ ศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก
เดิมท่านชื่อ "อามีน" แปลว่า "ขอพระองค์ทรงโปรด"

ต่อมาเริ่มสนใจและศรัทธาในพุทธศาสนา จนขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา
มีศีลาจาจัตรงดงาม จนเป็นที่เคารพศรัทธา และเป็นที่ไว้วางใจจากท่านเจ้าอาวาส
และมีเจตนาแน่วแน่ที่จะจรรโลงรักษาพุทธศาสนา
ถึงแม้ว่าท่านจะต้องถูกตัดญาติขาดมิตร และสังคมเดิมที่ท่านเคยมีอยู่


ที่มา: http://tobebuddhist.blogspot.com/2009/08/blog-post_14.html?m=1
รู้จัก #พระอาจารย์ประสิทธิ์ ถิรจิตโต อดีตครูสอนศาสนาอิสลาม รู้จัก #พระอาจารย์ประสิทธิ์ ถิรจิตโต อดีตครูสอนศาสนาอิสลาม Reviewed by Mindful News on 10:17:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.