#เรื่องวัดเสือ มีแต่คำถาม แต่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้!

การสร้างวัดนั้น
นอกจากจะสร้างในเนื้อที่ที่มีโฉนดแล้ว
ยังสมารถขอใช้สถานที่ราชการหรือที่ๆ อยู่ในการควบคุมของราชการอื่นๆ ได้
แต่ต้องนำไปสร้างวัดเท่านั้นหรือ?
นำไปสร้างสาธารณูปโภคอย่างอื่นได้หรือไม่
เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (โรงเรียนวัดทั้งหลาย)
โรงพยาบาลการกุศล (มีหลายวัด)
สถานรับเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน (วัดป่าหลวงตาบัว ทราบว่าเสือตัวแรกแม่มันถูงยิงตายเพื่อเอาไปทำยา ชาวบ้านสงสารเลยไถ่มันมาถวายพระตั้งแต่ตัวเท่าแมว)
สถานที่รับไถ่ชีวิต โค กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์(วัดดังในกรุงเทพฯ นนทบุรีและอื่นๆ)
สถานบำบัดยาเสพติด(มีหลายวัด)
และอีกหลายวัตถุประสงค์
ได้หรือไม่?
กรณีวัดเสือ (วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ทางการกำหนดให้ทำไร่มันสำปะหลัง พร้อมใส่ปุ๋ยเคมี ฆ่าคนไทยตายผ่อนส่ง สละสิทธิครอบครองถวายให้หลวงตามหาบัวใช้เป็นที่สร้างวัดป่าให้พระกรรมฐานปฏิบัติธรรมและรักษาผืนป่าไม่ให้นายทุนบุกรุก)
แต่เผอิญ ลูกศิษย์ของท่าน(หลวงตาจันทร์) มีความรู้เรื่อง เซอร์คัสมาแต่ก่อนบวช ได้รับบริจาคลูกเสือเอาไว้ และต่อมาก็มีชาวพุทธใจบุญ(ตามค่านิยม) ไถ่โค กระบือ นก หนู และอื่นๆมาถวาย บ้างก็เพื่อไถ่ชีวิตสัตว์เอาบุญ
หลวงตาจันทร์กลัวผิดกฎหมาย ก็เลยให้ลูกศิษย์ไปขออนุญาตทางการอย่างถูกต้อง เพื่อดูแลสัตว์ป่าคุ้มครองเหล่านี้(ตามพรบ.สวนสัตว์)
การดูแลสัตว์อันตราย จำเป็นต้องใช้เงินมหาศาลในแต่ละวัน
จึงมีผู้คนทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งปัจเจกชนและองค์กร นำปัจจัยมาถวาย
และที่สุดก็มีการกำหนดให้ถวายเป็นค่าธรรมเนียม (ตั๋ว, ซึ่งก็ไม่ต่างจากหลายวัดดังๆ ที่เก็บค่าตั๋วคนเข้าชมสิ่งอื่นๆภายในวัด)
แต่มาปีนี้ จะด้วยเหตุใดก็สุดแท้แต่ ท่านจันทร์พยายามขอต่อใบอนุญาตดูแลเสือ แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต(กลิ่นตุๆ ว่ามีลูกศิษย์ทรยศบางคนไปร่วมกับนายทุนคิดจะเปิดสวนสัตว์รอไว้ที่ราชบุรี)
จนท.จึงขอหมายศาลเข้าค้นและทลายกรงเสือพร้อมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เสียเกลี้ยงวัด ในช่วงที่ใบอนุญาตยังไม่ได้รับการต่ออายุ (หรือจงใจไม่ต่อ เพราะทะเลาะกัน)
จะเอาเสือไป ก็ไม่ผิด จะเอากรงไป ก็ไม่ผิด จะเอาที่ดินป่าไป ก็ไม่ผิด
แต่ถ้าจะเอาที่ดินที่สร้างวัดและขออนุญาตตั้งวัดโดยถูกต้องแล้ว
กลับไปให้ตาแหวนปลูกมันสำปะหลังเหมือนเดิมแล้วละก็
ขอบิณฑบาตเถอะ
ทำไมไม่ถามหลวงตาบ้าง
ทำไม่ไม่ถามชาวพุทธที่ถวายปัจจัยสร้างวัดโดยสุจริตบ้าง
แม้หลวงตาจะละสังขารไปแล้ว ก็น่าจะถามลูกศิษย์สายธรรมของท่านบ้าง
เอาป้ายที่ว่านั้นออกไปจากวัดเสีย
ก่อนที่ทนายความที่ได้รับมอบอำนาจ จะฟ้องร้องท่านให้เสียหายได้
หรือว่าท่านจะไปรื้อวัดบางวัดที่เปิดโรงเรียนสอนนวดแผนโบราณในวัด
ไปรื้อวัดที่เปิดตลาดน้ำ
ไปรื้อวัดที่เปิดรักษาโรคเอดส์
จะรื้อให้หมดเลยหรืออย่างไร
เพราะในพระวินัย ก็ไม่ได้ระบุให้พระสงฆ์เปิดโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เปิดโรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ
สร้างโรงพยาบาลรักษาคน
รักษาโรคเอดส์
ปลูกป่า
ไม่มีเลย ไม่ใช่กิจของสงฆ์
แต่ที่หลวงปุ่ หลวงตา ท่านออกมาทำ ก็เพราะว่าท่านคิดว่าท่านเป็นคนไทย เลือดไทยดอกหรือ ท่านจึงเสียสละมาช่วยชาติ ช่วยโยม
อย่าเอาใจเขามากนักเลย
น้ำมีขึ้น มีลง
จะทำอะไรก็เผื่อๆน้ำเปลี่ยนทางเดินบ้าง
ศกหน้า
ขี้เกียจจะไปรื้อศาสนสถานของบางศาสนา
ที่เอาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติไปสร้างที่เปิดไมค์ร้องเพลง(สวด)
สาธุ
สป๙

ที่มา: เปรียญธรรม เก้า ประโยค
#เรื่องวัดเสือ มีแต่คำถาม แต่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้! #เรื่องวัดเสือ มีแต่คำถาม แต่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้! Reviewed by Mindful News on 06:53:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.