คนมีปัญญาเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เพราะช่วงนี้มีสื่อบางสำนักชอบโหนกระแส ออกข่าวเท็จ ออกข่าวลวง

คนมีปัญญาเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เพราะช่วงนี้มีสื่อบางสำนักชอบโหนกระแส ออกข่าวเท็จ ออกข่าวลวง พาดหัวกระชากให้คนมาติดตาม แต่สุดท้ายก็มั่ว!

*** ข่าวลวงอย่าหลงเชื่อ ควรใช้ปัญญาตามหลักพระพุทธเจ้า ***กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร1.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)
2.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)
3.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)
4.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)
5.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ)
6.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)
7.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)
8.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)
9.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)
10.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)


ที่มา  นักกฎหมายตัวน้อย
คนมีปัญญาเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เพราะช่วงนี้มีสื่อบางสำนักชอบโหนกระแส ออกข่าวเท็จ ออกข่าวลวง คนมีปัญญาเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เพราะช่วงนี้มีสื่อบางสำนักชอบโหนกระแส ออกข่าวเท็จ ออกข่าวลวง Reviewed by janjaoka pim on 22:34:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.