บทความน่าอ่าน เรามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย #การเงิน ว่าด้วยเรื่องการ #ฟอกเงิน กัน

เขาว่าคนไทย อ่านหนังสือ ปีนึงไม่ถึง 3 หน้า ไม่รู้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริง เรามาศึกษาเรื่องการ "ฟอกเงิน" กัน ...

ฟอกเงิน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Money Laundering ฝรั่งเขานิยามไว้คร่าวๆว่า ..

Money laundering is the generic term used to describe the process by which criminals disguise the original ownership and control of the proceeds of criminal conduct by making such proceeds appear to have derived from a legitimate source.

แปลว่า การฟอกเงินโดยทั่วไปหมายถึง กระบวนการที่อาชญากรใช้อำพรางแหล่งที่มาของเงินและควบคุมเส้นทางของเงินให้ปรากฏเสมือนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ตามกฏหมายไทย ความผิดฐานฟอกเงินต้องเป็นการกระทำต่อเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า ความผิดมูลฐาน ได้แก่

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าประเวณีหญิงและเด็ก)
3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือการฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน
5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ในการยุติธรรม
6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

ความผิดฐานฟอกเงิน สังคมโลกถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เพราะมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

ในทางเศรษฐศาสตร์เงินสกปรกที่นำเข้ามาในธุรกิจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และตัวเลขแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนไม่ตรงความเป็นจริง เพราะมีการนำเงินสกปรกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือการสร้างงานที่ชอบด้วยกฏหมายขึ้นมาเลย

อ่านจบแล้ว คงพอจะตอบตัวเอง คนในครอบครัว และเพื่อนๆรอบกายได้นะครับว่า พระภิกษุรับบริจาคเงิน อย่างเปิดเผย และมีการนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเปิดเผย พระเข้าข่ายความผิดมูลฐาน 8 ประการหรือไม่ สุดท้ายเงินได้กลับไปสู่การครอบครองของผู้มีความผิดมูลฐานหรือไม่ และเข้าข่ายฟอกเงินตามกฏหมายหรือตามสากลนิยามหรือไม่

แม้ระบบการศึกษาของไทยจะห่วยสุดในอาเซี่ยน แต่ก็หวังว่าทุกคนน่าจะอ่านภาษาไทยและทำความเข้าใจกับบทความนี้ได้นะครับ

"May the Force be with you" ขอพลัง(สติและปัญญา)จงสถิตย์อยู่กับท่าน -- Star War
บทความน่าอ่าน เรามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย #การเงิน ว่าด้วยเรื่องการ #ฟอกเงิน กัน บทความน่าอ่าน เรามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย #การเงิน ว่าด้วยเรื่องการ #ฟอกเงิน  กัน Reviewed by janjaoka pim on 15:35:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.