ศาสตร์แห่งการทำนายนั้นก็เป็นหนึ่งในวิชชาของ #พระพุทธเจ้า เช่นกัน นั่นคือ #อนาคตังสญาน ซึ่งพระองค์ใช้ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต

แต่ก่อนไม่เคยเชื่อการทำนายทายทัก โหราศาสตร์หรือหมอดู แต่เมื่อได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้ว ถึงได้เข้าใจว่าทำไมศาสตร์การทำนายบางศาสตร์ถึงได้แม่นมาก


เพราะศาสตร์แห่งการทำนายนั้นก็เป็นหนึ่งในวิชชาของพระพุทธเจ้าเช่นกัน นั่นคือ อนาคตังสญาน ซึ่งพระพุทธเจ้าใช้ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ใช้ตรัสพยากรณ์แก่เหล่านิตยโพธิสัตว์ว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใด หรือตอนทำนายความฝัน 16 ประการของประเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น

ส่วนบุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้มีอนาคตังสญาน แต่ก็สามารถทำนายได้แม่นยำเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวิชาที่ตนได้รับการถ่ายทอดมา ดังตัวอย่างบางเหตุการณ์ในพระไตรปิฎก เช่น

โกณทัญญะพราหมณ์ พยากรณ์ว่าพระราชกุมาร จักได้เป็นพระพุทธเจ้า
ปุโรหิต ทำนายว่า พระเจ้าอชาติศัตรู ต่อไป จะฆ่าพ่อ
ปุโรหิต ทำนายว่า อหิงสกะ  ต่อไปจะเป็นมหาโจร (องคุลีมาล)
ปุโรหิต ทำนายว่า โฆสก จะได้กลายเป็น เศรษฐีประจำเมือง

บรรดาเหล่าพระราชาในอดีต จึงเป็นธรรมเนียมว่า ต้องมีปุโรหิตหรือหมอดูประจำตัว เอาไว้ทำนาย ในกรณีที่พระราชาเองก็ไม่มั่นใจ

สรุปว่าวิชาโหราศาสตร์หรือหมอดู ก็คือ วิชาที่สามารถบอกผลของกรรมตามหลักกฏแห่งกรรมได้นั่นเอง ซึ่งก็มีแม่นบ้างไม่แม่นบ้าง แต่ถ้าแม่นที่สุด ก็ต้องเป็น อนาตคังสญาน วิชชาของพระพุทธเจ้า 

ช่วงนี้ใครทำนายอะไร ชอบอ่าน ชอบฟังครับ

ที่มา สภากาแฟ J.Mhin
ศาสตร์แห่งการทำนายนั้นก็เป็นหนึ่งในวิชชาของ #พระพุทธเจ้า เช่นกัน นั่นคือ #อนาคตังสญาน ซึ่งพระองค์ใช้ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต ศาสตร์แห่งการทำนายนั้นก็เป็นหนึ่งในวิชชาของ #พระพุทธเจ้า เช่นกัน นั่นคือ #อนาคตังสญาน ซึ่งพระองค์ใช้ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต Reviewed by janjaoka pim on 08:11:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.