องค์ดาไล ลามะ เผยทางออกของปัญหาผู้ก่อการร้ายถ้าเราทำให้ มุสลิม จำนวนมากพอ เชื่อ ตามที่ท่านสอนไว้นี้ได้ ปัญหาก่อการร้ายจะหมดไป


"...การใช้คำว่า ผู้ก่อการร้ายมุสลิม นั้นผิด ผู้ก่อการร้าย คือ ผู้ก่อการร้าย หากพูดให้ชัด เขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตาามหลักศาสนา ชาวมุสลิมที่แท้เป็นคนดี ศาสนาอิสลามสอนให้มีความรัก เมื่อพวกเขาสวดมนต์แด่พระอัลเลาะห์ พระอัลเลาะห์หมายถึง ความรักอันไร้ขอบเขตไร้ความจำกัด.....
อาตมาไม่ถือว่า ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นและอ้างศาสนา คือ ผู้ปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลาม ที่แท้จริง..."

องค์ดาไล ลามะ ให้สัมภาษณ์

หลังพบกับประธานาธิบดี บารัค โอบามา
องค์ดาไล ลามะ เผยทางออกของปัญหาผู้ก่อการร้าย องค์ดาไล ลามะ เผยทางออกของปัญหาผู้ก่อการร้าย Reviewed by Mindful News on 11:25:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.