พระพรหมโมลี แนะรร.ปริยัติสามัญทำแผนสอนบาลี.
วันนี้( 7 มิ.ย.)ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายด้านการเรียนการสอนบาลีให้แก่ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาครั้งที่ 1/2559ว่า ขณะนี้ทางกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จัดหลักสูตรการเรียนวิชาบาลี เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นสามเณรได้มีความรู้ภาษาบาลี ในการศึกษาพระไตรปิฎกตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ และได้ใช้สอบเปรียญธรรม(ป.ธ.)ในประโยคชั้นต่าง ๆ ควบคู่กับวิชาสามัญที่จะให้สอบวัดความรู้ทางด้านวิชาการด้วย ตนจึงเสนอให้กลุ่มโรงเรียนฯจัดตารางเรียนบาลีให้สอดคล้องกันทั้ง 408 แห่ง รวมทั้งใช้หลักสูตรของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนเรื่องครูสอนปริยัติธรรม แผนกบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นั้น จะมีทั้งพระและฆราวาส หากโรงเรียนใดครูไม่เพียงพอก็สามารถที่จะแจ้งมายัง กองพุทธศาสนศึกษา พศ.ได้ เพื่อที่จะจัดครูบาลีมาช่วยสอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนบาลีด้วย

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องเวลาเรียนตนได้เน้นย้ำว่า ต้องมีการกำหนดตารางให้ชัดเจนเหมือนกันทุกแห่งทั่วประเทศ เช่น เรียนบาลีไวยากรณ์ เล่มที่ 1 กำหนด 2 เดือนจบพร้อมกันทุกโรงเรียน กำหนดตารางสอบ การแข่งขันทักษะ เป็นต้น เพื่อที่โรงเรียนจะได้มีการวัดความรู้ และสามารถนำนักเรียนมาแข่งขันทักษะบาลีกันในกลุ่มโรงเรียนฯแผนกสามัญศึกษา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะไปอีกว่า ควรจัดห้องเรียนรวม สำหรับผู้เรียนบาลีในวิชาเดียวกัน เพื่อลดภาระของครูผู้สอน หากแยกตามระดับชั้นเรียน คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ก็จะเกิดปัญหาผู้สอนไม่เพียงพอได้ ที่สำคัญจะทำให้จัดระบบครู หลักสูตร ที่จะเชื่อมโยงกันในกลุ่มโรงเรียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ทางประธานกลุ่มโรงเรียนฯ แผนกสามัญศึกษา ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวแล้ว และเตรียมที่จะจัดประชุมผู้บริหาร ครูสอนทั่วประเทศอีกครั้งในเร็วๆนี้ เพื่อเดินหน้าพัฒนาการเรียนการสอนบาลีในกลุ่มโรงเรียนฯแผนกสามัญศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อไป

"ในอนาคตสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง จะจัดการแข่งขันทักษะบาลีระดับชาติขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะมีการจัดแยกแข่งขันทักษะบาลีขึ้นมาเป็นการเฉพาะก่อน หากนักเรียนมีทักษะการเรียนบาลีที่มีมาตรฐานตามหลักสูตรของคณะสงฆ์สักประมาณ 2 ปีแล้ว ก็จะนำนักเรียนแผนกสามัญ มาร่วมแข่งทักษะบาลีร่วมกับนักเรียน ของสำนักเรียนบาลีในภาพรวมของระดับชาติ เชื่อว่า หากทำได้สำเร็จ คณะสงฆ์จะสร้างพระภิกษุ ที่มีความรู้ด้านภาษาบาลีเพิ่มขึ้น ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธองค์ ที่สำคัญจะสามารถตอบข้อสงสัยในหลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้องด้วย"แม่กองบาลีสนามหลวง กล่าว...

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/501099
พระพรหมโมลี แนะรร.ปริยัติสามัญทำแผนสอนบาลี. พระพรหมโมลี แนะรร.ปริยัติสามัญทำแผนสอนบาลี. Reviewed by Mindful News on 07:51:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.