หน้าที่ของพุทธบริษัทสี่พึงกระทำ คือ สืบทอด เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธต้องนึกอยู่เสมอว่า
“เราจะไปอยู่ที่แห่งใดในโลกนี้ก็ตาม
เรามีหน้าที่ติดตัวไปด้วย
คือการสืบทอด เผยแผ่ และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

-คุณครูไม่ใหญ่-
我们身为佛教徒要经常想到,
Wǒmen shēn wèi fójiào tú yào jīngcháng xiǎngdào,

不论身处何处,
bùlùn shēn chǔ hé chù,

我们有一重责大任就是承担如来家业,
wǒmen yǒuyī zhòngzé dàrèn jiùshì chéngdān rúlái jiā yè,

要弘扬佛法与护持佛教。
 yào hóngyáng fófǎ yǔ hùchí fójiào.

(如来家业 是 佛陀弘法度众的事)
(Rúlái jiā yè shì fótuó hóngfǎ dù zhòng de shì)

- 不大老师 -
หน้าที่ของพุทธบริษัทสี่พึงกระทำ คือ สืบทอด เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา หน้าที่ของพุทธบริษัทสี่พึงกระทำ คือ สืบทอด เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา Reviewed by janjaoka pim on 10:24:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.