ทนายประสิทธิ์ แถลงข่าว ยื่นฟ้อง พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (#พุทธอิสระ) ต้องอาบัติ #ปาราชิกสวัสดีครับ แถลงข่าว เครือข่ายพิทักษ์พุทธ

เนื่องจากวันที่ 29 มิ.ย. 59 กระผม นายประสิทธิ์ สันจิตร และ เครื่อข่ายพิทักษ์พุทธ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับ เจ้าอาวาส วัดอ้อน้อย ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อให้มีการสอบสวนความผิดทางพระวินัย ตามกฎนิคหกรรม แก่ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม ดังที่ปรากฎตามสื่อหนังสือพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ นั้น กระผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. เอกสารที่เอาไปยื่นกับท่านเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยนั้น เพื่อให้การสอบสวนตามกฎนิคหกรรม เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของพระวินัย และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงไม่อาจฝากไว้กับ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม เนื่องจากไม่ใช่พระสังฆาฑิการ และ เป็นผู้ที่ต้องถูกดำเนินการสอบสวนในกรณีนี้

2. การดำเนินการยื่นเรื่องในครั้งนี้ อาศัย คำพิพากษาของศาลเพ่งเป็นพื้นฐาน ซึ่ง หลังจากมีการพิจารณาแล้ว พบว่า ครบองค์ประกอบ ของการทำความผิด ตามอาบัติ ปาราชิก สิกขาบทที่ 2 โดยมีการทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารอ้างอิง

3. ในระหว่างที่จะเข้าไปยื่นหนังสือ ได้ถูกขัดขวางจากกลุ่มบุคคล ซึ่งอยู่ภายในวัดอ้อน้อย มีการด่าทอ รวมถึงได้มีการขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่มผู้สนับสนุนจากเครือข่ายพิทักษ์พุทธ และ กลุ่มสตรีรักษ์พุทธศาสนา และ โดยมีการขอตรวจค้นร่างกายและบัตรประจำตัวประชาชน จากผู้ไม่มีอำนาจตามหน้าที่ เพื่อให้กระบวนการนิคหกรรมเดินหน้าต่อไปได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ทางกระผมและ เครือข่ายพิทักษ์พุทธ จะได้มีการติดต่อ ขอนำหนังสือไปยื่นกับเจ้าคณะตำบล เพื่อให้ พระอธิการศิริชัย สิริโสภโณ เข้าอาวาสวัดอ้อน้อย มารับหนังสือกล่าวโทษ เพื่อให้เกิดความงดงาม และ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธบริษัทสืบไป จึงแถลงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้าพเจ้า  นายประสิทธิ์ สันจิต ประธานเครือข่ายผู้พิทักษ์พุทธ ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2559 ขอบคุณครับ


ทนายประสิทธิ์ แถลงข่าว ยื่นฟ้อง พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (#พุทธอิสระ) ต้องอาบัติ #ปาราชิก ทนายประสิทธิ์ แถลงข่าว ยื่นฟ้อง พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (#พุทธอิสระ) ต้องอาบัติ #ปาราชิก Reviewed by Mindful News on 01:12:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.