วิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง


ตอน 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
การปฏิบัติภารกิจเพื่อศาสนาของพระเดชพระคุณธัมมชโย เป็นไปตามระบบคุณธรรม เราวัดในเนื้อหาสาระของนักคิดในทางศาสนาอยากจะเห็นวัดของเราอยู่แบบพุทธกาลนั้นเป็นไปไม่ได้ วัดต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ก็ยังรักษาพระธรรมวินัยตามหลักพระไตรปิฎก ตามหลักของ พรบ.คณะสงฆ์ไทย  ตามกฎหมายไทยอยู่สม่ำเสมอ
การที่มีพระวัดใดวัดหนึ่งรูปใดรูปหนึ่งได้สอนประชาชนให้ปฎิบัติธรรมมาเป็นเวลา 20-30 ปี และไม่เคยออกไปทำอะไรที่นอกลู่นอกทาง เพียงแต่สอนคนสร้างวัดให้เป็นวัดแล้วขยายวัดไปยังนานาอารยะประเทศทั่วโลก การกระทำดังกล่าวจะมีบางคนบางกลุ่มพูดว่าไม่ใช่กิจการของสงฆ์ ถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาที่เกิดมาเพื่อจะรับใช้พลโลกจะเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ นำธรรมะไปเผยแผ่ให้ประชาชนทั่วโลก ยังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนนำสู่การปฏิบัติในทาง ศีล สมาธิ ปัญญา ที่จะทำให้โลกอยู่กันอย่างสันติ สันติภาพของโลก ต้องเกิดขึ้นจากสันติภาพในจิตใจของคนเป็นหลัก เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่วัดพระธรรมกายได้ขยายปรับตัวเข้ามาสู่สถานะเป็นแกนนำของศาสนาอีกจุดหนึ่งเป็นวัดๆหนึ่งที่เข้มแข็งทั้งทางปฏิบัติ ปริยัติ เราก็จะพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่า กรณีการสอบบาลีนักธรรมของพระทั้งประเทศเป็นระยะเวลาหลาย 10 ปีมาแล้วท่านยังรักษาสถานภาพความเป็น1 และ 2 ของประเทศอยู่ตลอดเวลา  พระภิกษุที่จบประโยค 9 มีถึง 68 ท่าน ยังอยู่ที่วัดนี้ อาจจะเป็นโยมสัก  2-3ท่าน และการสอบบาลีนักธรรมสูงๆของพุทธศาสนานั้นวัดก็มีการสอบพระก็สอบได้ทุกปีครองสถานภาพ


ในทางการเผยแผ่ก็เช่นเดียวกัน วัดวาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา แม้แต่ในประเทศตะวันตกที่ในสมัยก่อนขึ้นอยู่กับคอมมิวนิสต์นั้น ยุโรปกลางนั้นก็ยังนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติและส่งพระเข้าไปถึงในจุดนั้น
การที่ทางสงฆ์ได้พัฒนาดังกล่าวนี้เราก็ต้องมองถึงศาสนาอื่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราจะพบว่าศาสนาคริสต์ก็ดีจะมีศูนย์กลางการบริหารมีการขยายโรงเรียน มหาวิทยาลัยและโบสถ์อารามกว้างขวางท่านก็ได้รับใช้สมาชิกคริสเตียนิซึ่ม หรือ คาทอลิกนิซึ่มอย่างกว้างขวางเสมอมาไม่มีสำนักใดที่ท่านไม่พัฒนาแต่ท่านจะมีองค์กรหลัก คือ วาติกันซึ่งเปรียบเสมือนประเทศประเทศนึงของพระเจ้าเป็นอิสระเป็นกองบัญชาการใหญ่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในการให้คำแนะนำและในการส่งเสริมการพัฒนาไปทั่วโลกในขณะเดียวกันโลกมุสลิมก็เช่นเดียวกันมีมุสลิมที่ไหนบ้างที่ท่านไม่สร้างมัสยิดเข้มแข็งและใหญ่โตท่านก็สร้างของท่านเป็นภาระหน้าที่ของศาสนานั้นๆได้ทำหน้าที่และก็ไม่เห็นมีใครไปกล่าวถึงการเจริญเติบโตของพี่น้องศาสนาเหล่านั้นว่าท่านจะเบียดบังหรือทำลายความมั่นคงของชาติสรุป คือ

        การปฏิบัติภารกิจเพื่อศาสนาของพระเดชพระคุณธัมมชโย เป็นไปตามระบบคุณธรรม เราวัดในเนื้อหาสาระของนักคิดในทางศาสนาอยากจะเห็นวัดของเราอยู่แบบพุทธกาลนั้นเป็นไปไม่ได้ วัดต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ก็ยังรักษาพระธรรมวินัยตามหลักพระไตรปิฎกคลิปเสียงต้นฉบับ


FB พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต https://www.facebook.com/protectpapa
---------------------------------------------------------------------------------

ประวัติ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

         Ph.D in leadership and human behavior with specialization in urban development , Alliant International university, CA,USA, professor from School of public administration , NI DA, and former vice president of the Senate


ประวัติเพิ่มเติมของอาจารย์
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/06/blog-post_8.html
วิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง วิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง Reviewed by Mindful News on 05:05:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.