อย่า "ยึด" ศรัทธาไปจากชาวบ้าน #วัดบ้านขุน #เชียงใหม่

ศรัทธาที่ไม่เคย แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา วัดบ้านขุน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๔๗๐ เป็นวัดของชุมชนเผ่าลัวะ นับถึงปัจจุบันมีกว่าอายุ ๘๙ ปี ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๖ ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์วิชาญ อินฺทนาโค (นาคฤทธิ์) ได้มาเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ทำการพัฒนาวัดให้น่าอยู่ นำนักเรียน เยาวชน และ ชาวบ้านมาทำวัตรปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวัน ชวนชาวบ้านเลิกดิ่มสุรา เลิกอบายมุขทุกประเภท จนชาวบ้านวัดบ้านขุนเลิกดื่มสุราและอบายมุขเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยปัจจุบันวัดบ้านขุนมีเนื้อที่ประมาณ ๗๒ ไร่อีกทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนบนดอยต่างๆ ท่านเลยเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ โดยเรียนนักธรรม บาลี และสามัญศึกษาควบคู่กันไป

ทำให้ท่านเป็นที่รักของชาวดอยต่างๆ จนได้ฉายาว่า "ท่านเจ้าคุณแสนดอย"ผลงานที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ

- พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดที่มีผลงานดีเด่น “ด้านสาธารณูปการ” ของจังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ.๒๕๔๐ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร ในสาขา “ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นวัดพัฒนาประจำอำเภอฮอดของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นวัดดีเด่น ประเภทวัดงามตาประชาชื่นใจของจังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอุทยานการศึกษาในวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นวัดปลอดเหล้าของเครือข่ายประชาสังคมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการรณรงค์งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา

- พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๕

- พ.ศ.๒๕๕๐ จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกให้วัดบ้านขุนเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราช ประจำอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฯลฯ

กว่าจะพัฒนาวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ต้องสร้างศรัทธาให้ชาวบ้านวัดบ้านขุน ให้กับชาวดอยต่างๆ มามากมาย

ยึดอะไรก็ยึดได้ แต่ ไม่สามารถจะ "ยึด"ศรัทธาไปจากชาวบ้านวัดบ้านขุนไปได้แน่นอน

#เพจกล้าตะวันอย่า "ยึด" ศรัทธาไปจากชาวบ้าน #วัดบ้านขุน #เชียงใหม่ อย่า "ยึด" ศรัทธาไปจากชาวบ้าน #วัดบ้านขุน #เชียงใหม่ Reviewed by janjaoka pim on 01:25:00 Rating: 5

9 ความคิดเห็น :

 1. ปล่อยให้เขายึดไปเลย เขาอยากได้ที่ดิน เอาไปเลย

  ตอบลบ
 2. จะยึดไปเพื่ออะไรถามหน่อยวัดก็อยู่กลางหมู่บ้านถ้ายึดชาวบัานแถบนันก็คงโดนหมดและอย่าเต็นตามเขามากนักเลย

  ตอบลบ
 3. วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หมู่3 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด แล้วจะรุกที่ป่าได้งัย

  ตอบลบ
 4. วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หมู่3 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด แล้วจะรุกที่ป่าได้งัย

  ตอบลบ
 5. วัดบ้านขุนเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมคุณธรรมให้แก่บุตรหลานไทยที่อยู่ห่างไกลท่านทำดีมาตลอดทำไมในสมัยนี้จึงกล้าทำลายเหยียบย่ำหัวใจชาวพุทธหรือทำเพื่อความสะใจ โปรดเห็นใจกันบ้าง

  ตอบลบ
 6. หากรู้ว่าวัดไหนเป็นวัดที่วัดธรรมกายสนับสนุนจะไล่ยึด ไล่ทำลาย นี่ขนาดอยู่กลางหมู่บ้านยังจะยึดอีก มีคนบงการอยู่ข้างหลัง เพราะมันไม่ชอบวัดธรรมกายเลยรามไปวัดอื่น อีกทั้งกลัวทำดีเกินหน้าตัวเอง

  ตอบลบ
 7. คนไทยพุทธ..ไม่ปฏิบัติกิจของชาวพุทธ เหมือนบรรพบุรุษ..คือ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา...ทำให้บุญโดยรวมหย่อน...ทำให้คนแยกไม่ออก ว่าอะไรดี? อะไรควรทำ?...มีแนวโน้มก่อเวร

  ตอบลบ
 8. คนไทยพุทธ..ไม่ปฏิบัติกิจของชาวพุทธ เหมือนบรรพบุรุษ..คือ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา...ทำให้บุญโดยรวมหย่อน...ทำให้คนแยกไม่ออก ว่าอะไรดี? อะไรควรทำ?...มีแนวโน้มก่อเวร

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.