ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป #พระพุทธศาสนา อันเป็นสมบัติที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจสูญสิ้นในยุคพวกเรา

ถ้าปล่อยไปอะไรจะเกิดขึ้นครับ
1. วัดป่าหาย
2. วัดป่าหาย พร้อม พระนักปฏิบัติธรรมหาย
3. พระนักปฏิบัติธรรมหาย ญาติโยมก็หาย
4. ญาติโยมหาย ก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
5. เมื่อไม่มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ศาสนาพุทธก็ด้อยค่าลง6. เมื่อศาสนาพุทธด้อยค่าลง ก็เริ่มหมดคนนับถือ
7. เมื่อหมดคนนับถือ ศาสนาอื่น ที่อาศัยช่องทางกฎหมาย ก็ประกาศความเป็นใหญ่
8. เมื่อศาสนาอื่นประกาศความเป็นใหญ่ ชาวพุทธก็หร่อยหรอ
9. เมื่อชาวพุทธหร่อยหรอลงเรื่อยๆ วันหนึ่งพุทธก็สูญหายไปจากประเทศไทย
10. และพระพุทธศาสนาอันสมบัติที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่ท่านสืบทอดต่อๆ มา อาจสูญสิ้นในยุคพวกเราถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป #พระพุทธศาสนา อันเป็นสมบัติที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจสูญสิ้นในยุคพวกเรา ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป #พระพุทธศาสนา อันเป็นสมบัติที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจสูญสิ้นในยุคพวกเรา Reviewed by janjaoka pim on 09:56:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.