ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ปธ.9 "ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง คุ้มครองสถาบันพระพุทธศาสนา"+×÷=+×÷=
@ เช้านี้ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผมและคณะ ในนามสมาพัน์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ได้ไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้ท่านช่วยดูแลสถาบันพระพุทธศาสนาในภาพรวมด้วย
@ ข้อความในหน้งสือใจความใหญ่
๑. ขอให้ท่านนายก ฯ อย่าได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปทำการอันไม่บังควร เช่น การต้อนพระออกจากป่า การรื้อทำลายศาสนสถาน และการทุบพระพุทธรูป ซึ่งทำลายขวัญกำลังใจชาวพุทธ และฝากถึงท่านนายก ฯ ว่า พระฝากมาถึงว่าอย่ามองพระเป็นศัตรู แต่อยากให้มองเป็นกัลยาณมิตร
๒. อยากเรียนท่านนายกว่า หากเมื่อใดมีกรณีทีเกี่ยวกับพระและกระทบกระทั่งพระ ขอให้มาปรึกษาหารือกับพระก่อน คณะสงฆ์ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
@ บรรยากาศเมื่อเช้าดีมาก...ตามเวลานัดหมาย ๙.๓๐ น. นักข่าวหลายสำนักพรักพร้อม มีทั้งทำข่าวและสัมภาษณ์ ทั้งนี้มาจากการช่วยเหลือของหลายฝ่าย ทุกฝ่ายม่เข้ามาช่วยเหลือมีเป้าหมายตรงกัน คือ ขอให้เราทำงานให้พระพุทธศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่รอด สถาบันทั้งหลายจะได้รอดด้วย คณะเราก็คิดอย่างนั้น จึงยอมทำกันมาถึงขนาดนี้
หลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพกัน
@ การสื่อสารทุกวันนี้ไวมาก...หลังจากให้ข่าวและให้สัมภาษณ์ไปไม่นาน ก็มีการแพร่ภาพและเสียงทาง social networks ซึ่งก็ทำให้รับทราบกันอย่างรวดเร็ว
@ ๑๐ คณะเรามามาฉลองความสำเร็จด้วยการจิบกาแฟกันคนละแก้ว ขนมเค็กคนละก้อน เพราะหลายคนหิว ไม่ได้ทานอะไรมาเลย ระหว่างทานเค็กและกาแฟ
ในร้านกาแฟเล็กๆของสำนักงาน เราก็คุยกันถึงงานที่จะเดินต่อไป เพื่อสู่งานการเมืองในระบบพรรคและสู่การเลือกตั้ง
@ เราจะได้ไปทำงานในระบบการเมืองหรือไม่ ? ยังตอบไม่ได้ เพราะทั้งหมดต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของระบบและกลไกทางการเมือง รวมทั้งการตัดสินใจของชาวพุทธของเราเองว่าจะให้เราได้โอกาสทำงานการเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาหรือไม่ ? ถ้าไม่ให้ เราก็ไม่ได้โอกาสช่วยพระพุทธศาสนา ไม่ได้โอกาสกู้สถานะของพระพุทธศาสนา แต่ถ้าให้ เราจะอุทิศแรงกายแรงใจทั้งหมดให้พระพุทธศาสนาเพื่อดำรงอยู่ได้อย่างสง่า แล้วความสง่างามของพระพุทธศาสนาจะช่วยให้สถาบันดั้งเดิมของไทยอีกหลายสถาบันรอดด้วย
@ ถ้าจะถามว่า พวกเราคือใคร ? มาจากไหน ? คำตอบคือ พวกเราคือชาวพุทธไทย ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ตกลงใจกันว่าจะใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็น "แกนคุณธรรม" ในการนำพาทุกระบบของไทยไปสู่ความศิวิไลซ์
@ แต่ถ้าถามว่าพวกเรามีเงินไหม ? คำตอบคือ ไม่มี แต่จะใช้ความไม่มีเงินนั่นแหละกลั่นเป็นคุณธรรมออกมา อาสารับใช้พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
@ ภวตุ โน ชยมงฺคลํ - May We Be Prosperious in Victory.
ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ปธ.9 "ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง คุ้มครองสถาบันพระพุทธศาสนา" ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ปธ.9 "ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง คุ้มครองสถาบันพระพุทธศาสนา" Reviewed by Mindful News on 04:35:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.