#วีรธุภิกขุ คือภิกษุหัวรุนแรงจริงหรือ ? #มะบะทะ #พุทธศาสนา #พม่า

[วีรธุ ภิกขุ คือภิกษุหัวรุนแรงจริงหรือ ?]
(*) วีรธุ ภิกขุ คือพระภิกษุชาวพม่า ผู้มีชื่อเสียงในด้านการต่อสู้ต่อต้านมุสลิมโรฮินญา ในภายใต้องค์กรสันติภาพชื่อ มะบะธะ (Ma Ba Tha)
(*) คำว่าวีรธุ แปลว่า ผู้กล้าหาญ ซึ่งได้มาจากความเป็นผู้กล้าหาญของท่านนั้นเอง
(*) ชื่อเดิมของท่าน คือ วิจิตสาโร ภิกขุ ท่านได้ร่วมต่อต้านชาวมุสลิมโรฮินญา จนถูกให้สึก และกักขังในปี ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๘ ปี แต่ด้วยเหตุผลใดนั้น จะขอเล่าในโพสต์ต่อไป เมื่อพ้นโทษก็ได้บวชเข้ามาทำตามอุดมการณ์ต่อไป

(*) องค์กรสันติภาพ มะบะธะ (Ma Ba Tha) มีที่มาดังนี้ คือ
มะ (Ma) ได้แก่ ชนชาติต่าง ๆ ของพม่า
บะ (Ba) ได้แก่ ภาษาต่าง ๆ ของพม่า
ทะ (Tha)ได้แก่ ศาสนาพุทธ


(*) วีรธุ ภิกขุ ในมุมมองของคนไทยหลายคน ร่วมทั้งนักวิชาการศาสนาต่าง ๆ กล่าวว่า ท่านเป็นพระหัวรุนแรงพม่า ถึงขั้นระบุว่า “บินลาเดนพม่า
(*) องค์กรสันติภาพ มะบะธะ ตั้งขึ้นด้วยเหตุผลใดกันแน่ ต้องย้อนไปถึง สมัย นายพล อุ เน วิน เป็นนายกรัฐมนตรีพม่าอย่างยาวนานถึง ๒๖ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ นายพล อุ เน วิน เป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
(*) นายพล อุ เน วิน เป็นนายกรัฐมนตรีพม่า รัฐบาลทหารได้สั่งห้ามภิกษุสอนวัฒนธรรม และศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ร่วมทั้งห้ามภิกษุเทศน์ และทำงานเพื่อสังคม
(*) องค์กรสันติภาพ มะบะธะ (Ma Ba Tha) ได้ต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่ามาเป็นเวลายาวนานใน ๒ ช่วง แต่ละช่วงใช้เวลา ๒๐ ปี ร่วมเป็นเวลา ๔๐ ปี
(*) จนรัฐบาลทหารเข้าใจศาสนาพุทธมากขึ้น และย่อมรับในพระพุทธศาสนา หรือกล่าวองค์กรสันติ มะบะทะ (Ma Ba Tha) ได้สร้างความมั่นคงให้แด่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในพม่า ถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลพม่า ต้องฟังเสียงจากองค์กรสันติ มะบะทะ (Ma Ba Tha)เลยที่เดียว แต่กว่าจะสำเร็จเช่นนี้ก็ได้พระสงฆ์ชาวพม่าต้องถูกจับกักขัง และมรณะภาพไปเป็นจำนวนมาก
(*) จากที่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมสนทนากับ วีรธุ ภิกขุ จึงได้ทราบว่า องค์กรสันติภาพ มะบะธะ (Ma Ba Tha) มีความหมายถึง มะ (Ma) ได้แก่ ชนชาติต่าง ๆ ของพม่า ,บะ (Ba) ได้แก่ ภาษาต่าง ๆ ของพม่า ,ทะ (Tha)ได้แก่ ศาสนาพุทธ
(*) มีแนวทางการทำงานดังนี้
๑.ช่วยเหลือด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยช่วยเหลือชาวพม่าช่วงน้ำท่วม ด้วยอาหาร และสิ่งของที่จำเป็น 


๒.ช่วยเหลือสตรีที่ถูกทำร้าย (ผู้หญิงที่ถูกมุสลิมโรฮิจญาข่มขืน)
๓.สร้างโรงเรียนสอนธรรมะให้เยาวชน สอนศีลธรรมแก่เยาวชน พร้อมอุปกรณ์การเรียน
๔.รณรงค์อนุรักษ์เจดีย์ชเวดากอง ร่วมทั้งจารีตประเพณีของชนเผาต่าง ๆ ของพม่า
๕.ผลักดันกฎหมายปกป้องสิทธิสตรี (ห้ามบังคับผู้หญิงพุทธเปลี่ยนศาสนาหลังแต่งงาน)
(*) จะเห็นได้ว่า วีรธุ ภิกขุ คือ ภิกษุผู้กล้าหาญต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวพุทธ จากความเอาเปรียบจากคนต่างศาสนา และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม
(*) แต่อีกมุมหนึ่งที่ชาวไทยไม่คอยทราบว่า ท่านเป็นนักสังคมสังเคราะห์ที่หาผู้เทียบได้ยาก องค์กรสันติภาพ มะบะธะ (Ma Ba Tha) เป็นองค์กรคลายกับ UNICEF และ UN ที่ช่วยเหลือผู้ประสบจากภัยพิบัติต่าง ๆ และยังเรียกร้องสิทธิให้แก่ชนชาติต่าง ๆ ของพม่า เช่น การสร้างโรงเรียนสอนธรรมให้เยาวชน และ การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ .
===============================================
บทความนี้ต้องการสือให้คนไทยได้เข้าใจถึง วีรธุ ภิกขุ มากขึ้น นอกจากมุมของภิกษุผู้ต่อต้านโรฮินญา จะมีคนไทยสักกี่คนที่ตั้งคำถามว่า มุสลิมโรฮินญาทำอะไรชาวพุทธที่พม่าบ้าง จึงถูกชาวพุทธที่พม่าออกมาต่อต้าน(จะเขียนในบทความต่อไป) และวีรธุ ภิกขุ ท่านทำอะไรอื่นจากการต่อต้านมุสลิมโรฮินญาบ้างหรือไม่ ?.

ที่มา: 
องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ - อพช.
#วีรธุภิกขุ คือภิกษุหัวรุนแรงจริงหรือ ? #มะบะทะ #พุทธศาสนา #พม่า #วีรธุภิกขุ คือภิกษุหัวรุนแรงจริงหรือ ?  #มะบะทะ  #พุทธศาสนา #พม่า Reviewed by Mindful News on 12:03:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.