สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ใต้ตอนบนเป็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นรุ่นใหม่ #มุสลิมหัวรุนแรง

บทความล่าสุดของ Zachary Abusa ว่าด้วยความรุนแรงภาคใต้ ผู้เขียนกำลังบอกว่า สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ใต้ตอนบนเป็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นรุ่นใหม่กำลังหมุนควงปฏิบัติการรุนแรงออกนอกพื้นที่เพื่อดึงความสนใจของกรุงเทพฯ
ถ้าปฏิบัติการระเบิดวันแม่เป็นอย่างที่ Abusa ว่า สัญญาณหนึ่งคือ ให้รัฐบาลและเมืองหลวงเอาจริงกับปัญหาภาคใต้ โดยใช้เสียงระเบิดดึงความสนใจ อีกสัญญาณเป็นการสะท้อนพลวัตรและความขัดแย้งในกลุ่มขบวนการเองด้วยเหมือนกันViolence in Thailand’s Deep South

http://www.newmandala.org/violence-thailands-deep-south/

ที่มา: 
กลุ่มต่อต้านมุสลิมหัวรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ใต้ตอนบนเป็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นรุ่นใหม่ #มุสลิมหัวรุนแรง สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ใต้ตอนบนเป็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นรุ่นใหม่ #มุสลิมหัวรุนแรง Reviewed by Mindful News on 10:35:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.