กระบวนการยุติธรรมสมัยพุทธกาล: คดีที่พระพุทธเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร ตอนที่ 5 (ตอนจบ) - "ล้างมลทิน"

เมื่อสืบสวนคดีจบลงอย่างสมบูรณ์ ไม่มีจุดที่น่าสงสัยอีกแล้ว พระราชาจึงได้สั่งให้พวกเดียรถีร์ไปป่าวประกาศแก้ไขข่าวที่ตนกระจายไปก่อนหน้านั้นเสียใหม่ โดยคราวนี้ให้ประกาศความจริงของแผนการณ์ทั้งหมดที่พวกตนได้ทำเพื่อใส่ร้ายพระพุทธเจ้าให้ชาวเมืองสาวัตถีได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้ชาวเมืองที่เข้าใจผิดในตอนแรก ได้ทราบความจริง จึงเลิกด่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกไปในที่สุด
เมื่อได้กระจายข่าวตามที่พระราชารับสั่งแล้ว ทั้งเดียรถีย์และนักเลง ทั้งผู้จ้างวานและฆาตกรผู้รับค่าจ้างก็ไปรับโทษคดีฆ่าคนตายตามกฏหมายเป็นลำดับต่อไปเฉกเช่นเดียวกัน ตรงกับพระดำรัสของพระพุทธองค์ที่ว่า
"ผู้กล่าวคำเท็จ (กล่าวใส่ร้ายผู้อื่น ด้วยเรื่องเท็จ) ย่อมตกนรก แม้ใครที่ทำ (ความผิด) แต่กล่าวว่า ไม่ได้ทำ มนุษย์ทั้งสองพวกนั้น ผู้มีกรรมอันทราม ละโลกไป จะได้เป็นอยู่เสมอกัน (ตกนรกเหมือนกัน)"
คดีฆาตกรรมนางสุนทรีลงจึงเป็นอันปิดฉากในที่สุด โดยสามารถจับกุมฆาตกร และผู้จ้างวานได้ ผิดไปจากแผนการเดิมที่หวังจะยัดคดีให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นผู้กระทำความผิดไป
เพราะได้ผู้ตัดสินคดีที่ยุติธรรมและทีมสืบสวนที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ทำให้แผนการชั่วร้ายของเหล่าเดียรถีร์ถูกเปิดโปง พระพุทธเจ้าจึงทรงผ่านพ้นจากเหตุการณ์ใส่ร้ายที่รุนแรงคราวนี้ไปได้ พระพุทธศาสนารอดพ้นจากการถูกทำลาย และกลับเฟื่องฟูเจริญยิ่งกว่าเดิมด้วยประการฉะนี้
ปธ. ก้าวไปข้างหน้า อ่านตอนอื่นๆ https://www.facebook.com/nowworldnews/
กระบวนการยุติธรรมสมัยพุทธกาล: คดีที่พระพุทธเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร ตอนที่ 5 (ตอนจบ) - "ล้างมลทิน" กระบวนการยุติธรรมสมัยพุทธกาล: คดีที่พระพุทธเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร ตอนที่ 5 (ตอนจบ) - "ล้างมลทิน" Reviewed by Mindful News on 01:10:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.