ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง

ทนให้คนเข้าใจผิดมาได้ ๒๐ ปี
ถูกเข้าใจผิดเพิ่มแค่ ๒-๓ นาที
ทำไมจะทนอีกไม่ได้ ... ชิวๆในจักรวาลนี้ มนุษย์อาจจะ
กลับคำพูดได้เป็นพันๆครั้ง
เพื่อโกหกให้คนทั้งโลกเชื่อ

แก้กฎหมายได้เป็นพันๆ หน
เพื่อเปลี่ยนจากผิดให้เป็นถูก

เปลี่ยนคำพิพากษาได้เป็นพันๆ รอบ
เพื่อเปลี่ยนจากถูกให้เป็นผิด

แต่เมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้ว
มนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้

มนุษย์ทำได้เพียงกลับคำพูดเท่านั้น
แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้

คนที่พูดแต่ความจริง ทำแต่ความดี
จึงไม่ต้องมาห่วงกังวลเรื่องจะถูกจับโกหกได้

ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องการแก้กฎหมาย
เพื่อหาทางเอารัดเอาเปรียบคนอื่น

ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องการแย่งชิงอำนาจ
เพื่อเปลี่ยนคำพิพากษากลับไปกลับมา

เพียงแต่เล่าความจริงออกไปเรื่อยๆ เท่านั้น
จนกว่าความจริงจะปรากฏให้โลกเห็น
เพราะเรามีหน้าที่เล่าความจริงให้โลกรู้

มีชีวิตอยู่กับความจริง
ตายก็ตายเพื่อความจริง
นี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างเรา

ชีวิตในวัฏสงสารนั้นยาวไกล
เมื่อทุกถ้อยคำของเราเป็นสัตย์วาจา
วันหนึ่งข้างหน้าเราต้องได้พบอริยสัจอย่างแน่นอน

สิ่งที่เราปรารถนาคือ อริยสัจ ๔ มิใช่หรือ
แล้วเราจะเหน็ดเหนื่อยกับการกล่าวสัจจะวาจา
ที่อยู่บนฐานของการสร้างความดีไปทำไม

ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง

------------------------------------------------------------

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

๒๐.๑๘ น.
ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง  Reviewed by janjaoka pim on 20:35:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.