ความดีของพระองค์จะมิเพียง สถิตอยู่ในใจของเราเท่านั้น แต่จะยังสถิตอยู่ในใจพสกนิกรรุ่นหลัง ที่เกิดมาไม่ทันได้พบพระบรมโพธิสมภารอีกด้วย

"...ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า..."

เสียงเพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน"
แว่วมาไกลๆ ชวนให้ได้คิดว่า
เวลาคิดถึงในหลวง
ให้คิดถึงความดีของพระองค์ท่าน

อย่าถวายความจงรักภักดี
ด้วยความเศร้าโศก
เพราะพระองค์จะไม่สบายพระทัย

อย่าถวายความจงรักภักดี
เพียงการแต่งกายไว้ทุกข์
เพราะยังมิใช่การบำเพ็ญบุญกุศล

แต่จงถวายความจงรักภักดี
ด้วยการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
และบอกเล่าความดีจากพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านให้ลูกหลานฟัง

เช่น ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงทศพิธราชธรรม

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงกตัญญูกตเวทีต่อพระมารดา

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรทุกครัวเรือน เป็นต้น

เมื่อเราสอนลูกหลานแบบนี้
ความดีของพระองค์จะมิเพียง
สถิตอยู่ในใจของเราเท่านั้น
แต่จะยังสถิตอยู่ในใจพสกนิกรรุ่นหลัง
ที่เกิดมาไม่ทันได้พบพระบรมโพธิสมภารอีกด้วย

ครั้นเมื่อคนรุ่นหลังนึกถึงพระคุณ
ของพระองค์ท่าน ก็จะพร้อมใจกัน
ทำบุญประเทศถวายแด่พระองค์ท่าน
รวมทั้งถวายแด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์อีกด้วย

แผ่นดินไทยก็จะได้มีบุญ
ไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศ
และมีลูกหลานกตัญญูกตเวที รู้พระคุณของ
บุรพกษัตริย์และบุพการีอยู่เต็มแผ่นดิน

ดวงวิญญาณพระองค์ท่าน
ที่ประทับอยู่บนสวรรคาลัย
ก็จะได้ปลาบปลื้มพระราชหฤทัย
ที่ลูกหลานไม่ลืมพระบรมราโชวาทของพระองค์

-----------------------------------------------------

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๐.๒๐ น.
ความดีของพระองค์จะมิเพียง สถิตอยู่ในใจของเราเท่านั้น แต่จะยังสถิตอยู่ในใจพสกนิกรรุ่นหลัง ที่เกิดมาไม่ทันได้พบพระบรมโพธิสมภารอีกด้วย ความดีของพระองค์จะมิเพียง สถิตอยู่ในใจของเราเท่านั้น แต่จะยังสถิตอยู่ในใจพสกนิกรรุ่นหลัง ที่เกิดมาไม่ทันได้พบพระบรมโพธิสมภารอีกด้วย Reviewed by janjaoka pim on 22:26:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.