ตระเวนฅนตระเวนธรรม1: ความผิดพลาดของขบวนการยุติธรรมตัวอย่างของคดีพระวิมลวรธรรม… ซึ่งเป็นความผิดพลาดของขบวนการยุติธรรมในครั้งนั้น…
จับท่านสึก… ท่านไม่ได้เปล่งวาจาสึก…
แล้วพอคดีสิ้นสุดแล้ว… ท่านบริสุทธิ์…
ไม่มีใคร… ประกาศความบริสุทธิ์ของท่านให้สังคมรู้…
ถ้าไม่ใช่คณะสงฆ์ ศิษย์ มจร ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ถวาย…
ท่านหมดคดีแล้วกลับไปที่วัดมหาธาตุ…
ท่านเปล่งความบริสุทธิ์… ท่ามกลางสงฆ์…
และคณะสงฆ์วัดมหาธาตุ…


คณะสงฆ์สวดรับรองความบริสุทธิ์ของท่าน…
คืนสมณะเพศให้กับท่าน…
และยุวพุทธ ก็มีการประชุม เรียกร้องจากรัฐบาล… เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จพระสังฆราช…… 0.53…พระมหาเถระ สมเด็จพระสังฆราชรูปที่ 18
จะเห็นว่าดำเนิน ไปแก้ปัญหาทั้งปวง
แล้วนำเรื่องเข้าสู่มหาเถระสมาคม…
แล้วก็คืนฐานันดรศักดิ์… ขอพระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์
ถวายแด่พระเดชพระคุณเป็นพระพิมลธรรม เช่นเดิม…


ต่อมาท่านมีความเจริญใน สมณะศักดิ์ฐานันดร…
เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
ภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมเด็จพระสังฆราช…


แต่ผู้ที่ประพฤติผิดต่อท่านนั้น…
ตายไปก่อนท่านหมดเลย…
ตายก่อนเวลา…

โดย พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ อุปรักขิโต 

ตระเวนฅนตระเวนธรรม1: ความผิดพลาดของขบวนการยุติธรรม ตระเวนฅนตระเวนธรรม1: ความผิดพลาดของขบวนการยุติธรรม Reviewed by Mindful News on 08:47:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.