โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 1,251รูป
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 จํานวน 1251 รูป ดังนี้


via http://www.matichon.co.th/news/390309
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 1,251รูป โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 1,251รูป Reviewed by Mindful News on 23:50:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.