บรูไนประกาศใช้ #กฎหมายชารีอะห์ ห้ามมีการจัดฉลองคริสตมาส ฝ่าฝืนคุก5ปีบรูไนซึ่งประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลามไปเมื่อต้นปี บัดนี้ได้ออกกฎหมายใหม่ ห้ามมีการจัดฉลองคริสตมาสในบรูไน ฝ่าฝืนติดคุก 5 ปี รวมทั้งห้ามการตกแต่งร้านค้าและบ้านเรือนแบบคริสตมาสและในช่วงคริสตมาสด้วย ใครฝ่าฝืนทางการจะให้รื้อออก
ประเทศบรูไนเป็นรัฐอิสลามเข้มข้น ใช้กฎหมายชารีอะห์ และปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบที่กษัตริย์ใช้อำนาจปกครองโดยตรง

บรูไนประกาศใช้ #กฎหมายชารีอะห์ ห้ามมีการจัดฉลองคริสตมาส ฝ่าฝืนคุก5ปี บรูไนประกาศใช้ #กฎหมายชารีอะห์ ห้ามมีการจัดฉลองคริสตมาส ฝ่าฝืนคุก5ปี Reviewed by Mindful News on 08:24:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.