เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ม.728 ธ.ค.59 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ในนามผู้แทนองค์กรพุทธ 48 องค์กร แถลงข่าวปกป้องพระพุทธศาสนา เรียกร้องรัฐบาลหยุดกระบวนการดำเนินคดีกับพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ในมาตรา 7
โดย น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ระบุว่า ตนเองและคณะได้ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผ่านราชเลขานุการในพระองค์ฯ เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระบารมีปกเกล้าฯ แก้ไขวิกฤตพระพุทธศาสนาแล้ว พร้อมวิงวอนขอให้รัฐบาล , สนช.และหน่วยราชการทุกภาคส่วน ได้กรุณาหยุดการดำเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธศาสนาเป็นการชั่วคราว พร้อมอาสาเป็นตัวกลางเข้าประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขวิกฤตพระพุทธศาสนาของชาติ
น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวว่า ได้กราบบังคมทูลขอพระบารมีปกเกล้าฯ ดังนี้ 1.โปรดให้รัฐบาลหยุดใช้กฎหมายและการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธศาสนาเป็นการชั่วคราว 2.โปรดให้ สนช.ระงับการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธศาสนาเป็นการชั่วคราว 3.โปรดให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหยุดการดำเนินคดีเกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธศาสนาเป็นการชั่วคราว 4.โปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นอกกจากนี้ ยังเสนอรัฐบาลให้จัดสังคายนาพระพุทธศาสนา โดยกราบอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่ ผู้นำพุทธบริษัท 4 ทุกนิกาย ทุกความเชื่อ สร้างเอกภาพบนความแตกต่างของการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทบทวน และร่างกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และออกมาตรการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม จัดตั้งศาลสงฆ์เพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยว เนื่องกับพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ ตุลาการ พุทธศาสนิกชนผู้มีความรู้และความยุติธรรมเข้าร่วมพิจารณาคดี ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: แนวหน้า
เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ม.7 เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ม.7 Reviewed by Mindful News on 05:55:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.