วิบากกรรม ที่ทำกับพระสงฆ์ผลกรรมที่จะได้รับ มีอะไรบ้าง

กรรมที่ทำกับพระสงฆ์จะได้รับ

บุคคลผู้มีจิตคิดเลวทราม
ทำให้พระสงฆ์เสื่อมเสียย่อมได้รับความทุกข์
บุคคลผู้นั้นจะพินาศฉิบหาย
เพราะกรรมที่พวกเขาได้ร่วมกันก่อไว้

ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรงตรัส
ถึงผลกรรมที่ทำกับพระสงฆ์
ให้พระสงฆ์เสื่อมจากลาภสักการะ
ให้พระสงฆ์เสื่อมเสีย
บุคคลผู้นั้นย่อมมีความฉิบหาย ด้วยเหตุดังนี้

1.ย่อมถูกโรคอย่างหนัก คือ
   ย่อมป่วยด้วยโรคอันหนักทำให้ถึงแก่ชีวิต

2.ถึงความเป็นบ้า มีจิตฟุ้งซ่าน

3.เป็นผู้หลงใหลเมื่อทำกาละ
    คือ ตายแบบไม่รู้ตัว

4.เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
   หรือหากเกิดมาเป็นมนุษย์
   ย่อมเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ที่ไม่มีปากเมื่อพวกนี้ตายจากโลกมนุษย์
เขาผู้นั้นจะตกนรกถูกไฟเผาใหม้อยู่ชั่วกาลนาน
พญายมราช จะกรอกน้ำเหล็กทองแดงใส่ปาก
เสียบลิ้นด้วยเหล็กทองแดงแหลม
ถูกไฟเผาปาก

ครั้นพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรต

ครั้นพ้นจากเปรตมา
ก็เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานที่ไม่มีปาก

ครั้นพ้นจากสัตว์เดรัจฉาน มาเกิดเป็นมนุษย์
ก็เป็นมนุษย์ ที่พูดไม่ได้

กลับตัวกลับใจดีกว่าครับ. ยังมีโอกาสแก้ตัว
วิบากกรรม ที่ทำกับพระสงฆ์ผลกรรมที่จะได้รับ มีอะไรบ้าง วิบากกรรม ที่ทำกับพระสงฆ์ผลกรรมที่จะได้รับ มีอะไรบ้าง Reviewed by janjaoka pim on 11:40:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.