ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ พรบ.สงฆ์ จะเร่งแก้ไขไปทำไม?ปัญหาขององค์กรสงฆ์ ไม่ได้อยู่ที่ พรบ.สงฆ์
แต่อยู่ที่พระรูปหนึ่งที่ถูกคณะสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมไปแล้ว
ไม่ยอมรับมติคณะสงฆ์ แถมยังสมคบคิดกับฆราวาส
ใช้อำนาจรัฐย้อนกลับมาเล่นงานคณะสงฆ์อีกด้วย

ดังนั้น ถ้าจะปฏิรูปองค์กรสงฆ์ให้ได้ผลจริงๆ
สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่แก้ พรบ.สงฆ์ แค่ทำ 3 ข้อนี้
ให้เกิดขึ้นจริงก็ปฏิรูปองค์กรสงฆ์ได้แล้ว

1. ห้ามจับพระสึกจนกว่าคำพิพากษาจะเป็นที่สิ้นสุด

2. พระที่ถูกลงอุกเขปนียกรรมไปแล้ว ต้องหยุดก่อเรื่องวุ่นวาย
โดยใช้คณะสงฆ์เป็นข้ออ้าง เพราะตนถูกขับพ้นไปแล้ว

3. หากเกิดปัญหากฎหมายทางโลกกับ พรบ.สงฆ์
มีความลักลั่น ขัดแย้ง คุลมเครือ ควรตั้งคณะกรรมการ
ประชุมหารือกับมหาเถรสมาคมเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายต่อไป
และควรยกประโยชน์ให้จำเลยในฐานะคดีต้นบัญญัติ

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถปฏิรูปองค์กรสงฆ์
ได้โดยที่ สนช. ไม่ต้องเสนอแก้ไข พรบ.สงฆ์ให้วุ่นวาย
ซึ่งทำให้คณะสงฆ์และประชาชนคลางแคลงใจว่า
สนช. ทำตามใบสั่งของพระรูปหนึ่ง
ที่ถูกลงอุกเขปนียกรรมไปแล้วหรือไม่

---------------------------------------

28 ธันวาคม 2559

11.59 น.

Cr.หลวงพี่ตรีเทพ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ พรบ.สงฆ์ จะเร่งแก้ไขไปทำไม? ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ พรบ.สงฆ์ จะเร่งแก้ไขไปทำไม? Reviewed by Mindful News on 11:12:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.