"ขอเตือนว่า อย่าริคิดการณ์ใหญ่" - #เจ้าคุณเบอร์ลิน


เป็นการมิบังควรยิ่ง "การแต่งตั้งพระสังฆราช เป็นพระราชอำนาจอยู่แล้ว ไฉน สนช. คิดแก้ พรบ. สงฆ์ : หรือนี่ ยีนยันข่าวลือ มีคนคิดการณ์ใหญ่จะเป็นจริง.
----------------------------
ขอเตือนว่า อย่าริคิดการณ์ใหญ่
สนช. ระวังจะเป็นการไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง
ขอเรียกร้องยุติโดยทันที.
-----------------
- โบราณว่า "โง่แล้วขยัน ขยันแต่บรมโง่" มันเป็นเช่นนี้นี่เอง.
- หากคิดแก้ พรบ. สงฆ์ ม. ๗ ดังข่าวที่โฆสกวิปแถลงนั้น.
- ผมก็ต้องถามตรง ๆ ว่า พวกคุณเอาอะไรมาคิด มีเจตนาอะไรซ่อนอยู่ มาแก้ทำไม แก้ไปเพื่อใคร สังฆเภทรออยู่ มันคุ้มหรือ.
จงตอบสังคมมาก่อนเป็นปฐมนะครับ.
...........................
เกริ่นรายงานตัว
- ก่อนอื่น ผมเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ขอลุยทำศึกเลยนะครับ อนาคตรอดชีวิตมาได้ค่อยมารายงานตัวที่หลัง
 พวกคนพาลแบบนี้ต้องเจอผม มันไม่พอมือผมหรอก อย่าห่วง.
--------------------------
- ในเบื้องต้น ผมจะขออนุญาต เพื่ออัญเชิญพระอัตถาธิบาย ของ อดีตองค์ประมุขสงฆ์ ผู้เป็นยอดปราชญ์แห่งแผ่นดินรูปหนึ่ง ที่ท่านได้เคยพูดเรื่องละเอียดอ่อนนี้เอาไว้ ผมจำขึ้นใจเลยละครับ.
- อันถือเป็นทรัพย์มหาศาล ทางความรู้เลยครับ เป็นความสวยความหมดจด ทั้งทางกายทางใจ ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง.
- มีแต่พุทธบริษัทเท่านั้น จึงจะเข้าใจได้ ในสิ่งที่ลึกซึ้งสูงส่งเช่นนี้.
- นั้นก็คือ องค์พระประมุขสงฆ์รูปดังกล่าว พระองค์ท่าน ได้ทรงอธิบายเรื่อง...
"พระราชอำนาจ และพระราชศรัทธา ของ พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ
 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ ที่จะน้อมถวาย แด่
 พระสงฆ์ในแผ่นดินของพระองค์
ซึ่งถือเป็นราชประเพณี ที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน".
- โดยทรงอธิบายเอาไว้อย่างละเอียด และลึกซึ้มาก ชนิดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด บัณฑิตพึ่งน้อมนำมาปฏิบัติทีเดียว มีรายละเอียดังนี้.....
"การที่ พระมหากษัตริย์ ไทย ทรงใช้พระราชอำนาจ ของพระองค์ ในฐานะพระราชาผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน โดยผ่านรัฐธรรมนูญ (การปกครองไทย) นั้น
ให้ถือว่า พระราชาพระองค์นั้น เป็นผู้ทรง "ทศพิธราชธรรมโดยสมบูรณ์ เหนือกว่าพระราชาอื่นทั้งปวง
แต่ที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีก ก็คือ
 การที่พระราชาพระองค์นั้น ทรงถวายพระอำนาจของพระองค์เอง ให้แก่คณะสงฆ์ เพื่อให้อำนาจปกครองกันเอง ในแผ่นดินของพระองค์นั้น
ให้ถือเป็น ๒ ประการ สำคัญ ในการอัตถาธิบายต่อที่สาธารณะดังนี้
โดยทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อการเทอดพระเกียรติ และเป็นการฉลองพระราชศรัทธาตามพระราชประสงค์ส่วนพระองค์โดยสว่นเดียว กล่าวคือ....
๑. ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทรงเข้าพระทัยอย่าลึกซึ้งในพระธรรมวินัย จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดา ด้วยเกรงจะเป็นการล่วงละเมิดต่อพระธรรมวินัยสงฆ์ อันอาจเป็นบาปกรรมต่อพระองค์ได้.
๒. ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ คือ การถวายมหาทาน ได้แก่ การถวายในสิ่งที่คนทั่วไป ไม่สามารถถวายได้ นั้น ก็คือ การถวายพระราชอำนาจ และถวายฐานันดรสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ ..ฯลฯ".
--------------------------
- เป็นไงครับ แค่ฟังแค่นี้ ก็แจ้งแล้วใช่ไหมครับ ว่า พระมหากษัตริย์ท่านทรงวางพระองค์เช่นใดต่อพระสงฆ์ ลึกไหมละครับ มาถึงตรงนี้แล้ว.
- ฉะนั้น ต่อจากนี้ไป พวกละอ่อนทั้งหลาย ที่ชอบอวดภูมิ มาตั้งคำถามให้สังคมสับสนว่า ทำไมพระบวชแล้ว ต้องมียศมีตำแหน่ง จบสักทีนะครับ อย่าโชว์โง่อีก.
- หรือพวกประเภทอวดรู้ว่า ทำไมพระจึงอยากปกครองกันเอง ทำไมไม่สละ ทำตัวเหนือกฏหมาย หุบปากไปเลยนะครับ.
- รู้ไว้ซะว่า มันมีบางเรื่อง ที่มันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ปัญญาเรา ๆ ท่าน ๆ จะคิดได้นะครับ.
---------------------
- ดังนั้น เรื่องเกี่ยวเนื่องกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน สังคมระดับสูง จึงมีคำเตือจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทั้งสงฆ์ทั้งฆราวาสเนือง ๆ ว่า....
"เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งนัก จะวิจารณ์ใด ๆ จะต้องระวังไว้ให้ดี ๆ
อาจจะไปก้าวล่วงพระราชอำนาจ และถึงขั้นไปดูแคลนพระราชศรัทธา ของ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ได้".
- เนื้อความข้างต้น ที่ผมได้อัญเชิญมานั้น "คนวงใน" เขาล้วนเข้าใจ เขาระมัดระวังกันพิเศษ และยึดปฏิบัติเคร่งครัดยิ่งครับ.
-----------
- ผมเองวันนี้ ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า.....หรือว่า เรื่องแค่นี้ บรรดาหัวหงอกหัวดำผิดธรรมชาติทั้งหลาย ที่รับผิดชอบบ้านเมืองอยู่ขณะนี้นั้น มันจะไม่รู้ หรือรู้ แต่แกล้งไม่รู้กันแน่ครับ.
- ถึงตรงนี้ คนไทยผู้ห่วงแหน และเทิดทูนสถาบันทั้งประเทศ เขาก็อยากจะถามกลับไปยัง สนช. ดัง ๆ ว่า...
"หรือว่า พวกท่านกำลังคิดการณ์ใหญ่ดังข่าวลืออยู่กันจริง ๆ ครับ".
- ขอให้พวกท่าน จงตอบสังคมมาก่อน ก่อนที่จะคิดยุ่งเกี่ยวกิจการสงฆ์ หากมิเช่นนั้น นรกรออยู่ไม่ไกลแน่.
- แค่โฆสกวิป นพ. อะไรนั้น ออกมาแถลงเมื่อวานนั้น ก็ผิดจัง ๆ อาจเป็นคดีอาญาได้แล้วแหละครับ ผิดยังไงอ่านต่อไป.
-------------------------------------
- อย่านะครับ อย่าบังอาจ คิดก้าวล่วงพระราชอำนาจ และดูหมิ่นดูแคลนพระราชศรัทธาส่วนพระองค์เด็ดขาดนะครับ ธรณีไทยรองรับพวกคุณไม่ไหวแน่นอน.
- หากไม่เชื่อ ระวังแผ่นดินจะพิโรธ ปชช. ทั้งแผ่นดิน เขาไม่ยอมรับพวกคุณอย่างแน่นอน.
เพราะแผ่นดินไทยเป็นของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีเท่านั้น ผมพูดได้แค่นี้แหละ ใครคิดอะไรเรื่องชั่วนี้ไว้ ขอให้ยุติทันที.
------------------------------------
- หากเตือนกันตรง ๆ ขนาดนี้แล้ว ยังตาใสนั่งบื้ออยู่อีก ให้ให้เลขาพวกท่าน ไปสืบค้น นายก ม. ๗ มาดู เพื่อเตือนสติเป็นอุทาหรณ์กันก็ได้นะครับ.
- แต่คราวนี้ หากเป็นรอบที่สองแล้วนี้ ผมว่า ครั้งนี้ อาจไม่ใช่แค่วงแตกอย่างเดียว แต่หัวจะหลุดจากบ่าด้วย หากหาว่าผมพูดใหญ่โตเกิน ก็ลองดูได้.
"มีที่ไหน ทำทีแยบยลว่าหวังดี พูดหรูว่า จะถวายคืนพระราชอำนาจให้ในหลวงแต่งตั้งสังฆราช แต่กลับแอบซ่อนเล่ห์ไว้ คิดว่าคนอื่นโง่หรือไง พระราชอำนาจมันเป็นของพระองค์อยู่แล้ว ถวายคืนทำไม แค่นี้ ก็มองเจตนาพวกคุณออกแล้ว".
- เตือนอีกครั้ง อย่าเด็ดขาดเรื่องนี้ ยุติทันที เพราะนี่มันไฟนรกดี ๆ นี้เอง..
---------------------------
ข่าวการแอบชงแก้ พรบ. สงฆ์ ม. ๗ ปมที่มาสังฆราช (อีกแล้ว)
- เรื่องนี้ ในวันนี้ เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน จะขอมาเตือนสติแบบเบา ๆ ก่อนนะครับ.
- โดยขอยึดหลักเมตตาเป็นที่ตั้ง เพราะยังไง พระสงฆ์เรา ก็มอง ปชช. คนไทยทุกคนเป็น "โยมสงฆ์" ทั้งหมดอยู่แล้ว จะขอใช้หลักจากเบาไปหาหนักนะครับ.
- เบื้องต้น ผมจะขอสื่อเตือนนิ่ม ๆ ไปว่า...
"งานนี้ หากพี่พิพิต ไม่หยุด เจอผมแน่".
- ก็ทำนอง ยังให้โอกาส เพื่อให้ตั้งสติ แล้วตรึกตรองกันใหม่แหละครับ.
- โดยเฉพาะ พล.ต.อ. พิพิต ควรเดชะคุปต์ ประธานต้นเรื่อง.
- เพราะว่าไปแล้ว หากมาไล่เรียงกันจริง ๆ ผมกับพี่แกเป็นคนไม่ไกลกันหรอกครับ คุ้นเคยกันมาก่อน สมัย ๔๐ กว่าปีก่อน ครั้งอยู่กับหลวงตา ที่ วัดป่าชัยรังสี ก็ยังแย่งกันเทกระโถนอยู่เลย.
- พี่จะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ได้ แต่เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงานล้วนเคยคุ้นเคยกับหลวงตามาทั้งสิ้น รู้เส้นทางเดินพี่ดีครับ.
- อำนาจตำแหน่งไม่จีรังหรอกพี่ เขาใช้งานเราชั่วคราวเท่านั้น เอาพอประมาณก็พอตามโลกนิยมเขา.
- บุญกุศลต่างหากที่ติดตัวเราไปยันภพหน้าได้ หมั่นสร้างกุศลไว้ดีกว่านะครับ ใช้ตำแหน่งหน้าที่นี้แหละ สร้างบุญ น้อมมาสนองงานพระศาสนาอย่างที่หลวงตานำทำดีกว่า.
- อีกอย่าง ผมอยากจะบอกเตือนใจพี่ไว้ หากพี่มาอ่านเจอตรงนี้.
- อันตัวท่าน พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตเจ้านายที่มีพระคุณกับพี่นั้น ท่านเป็นตำรวจน้ำดี เป็นศักดิ์เป็นศรีกรมตำรวจ ที่สำคัญท่านเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดนอบน้อมพระสงฆ์ เกรงละอายต่อบาป และรังเกียดกิเลส ผมก็เคยสัมผัสมาด้วยตนเอง.
- พี่อยู่กับท่านมานาน อุดมการณ์การงาน และอุดมการณ์ทางสวรรค์ ที่ท่านพยายามสอนนั้น ขอพี่จงรักษาเอาไว้เถิด อย่าละทิ้งเพียงแค่แลกลาภยศสรรเสริญ สมมติโลก.
- แล้้วเมื่อนั้น ชีวิตพี่จะเจริญ มิเช่นนั้น ก็เข้าหลักที่ว่า อันคนอกตัญญูนั้นไซ้ร์ อย่าว่า คนไม่คบเลย หมามันก็เมินครับ.
- ผม และทีมงาน เป็นห่วงพี่ จึงอยากให้โอกาส รีบถอนตัวไว ๆ ชะนะครับ หากมีโอกาสสามารถยับยั้งกลชั่วพวกพาลได้ ก็จะเป็นมหากุศลแก่ตัวพี่ และครอบครัวต่อไปภาคหน้า.
- พระสงฆ์พระเจ้าในประเทศท่าน ก็จะได้ไม่บรรจุรายชื่อพี่ และครอบครัวว่า "เป็น รมต. พวกมารศาสนา".
- หรือมิเช่นนั้น พี่กับเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ก็คงได้เละกันไปข้าง.
--------------------
หาก สนช. มีอุบายชั่ว บังอาจ คิดแก้ไข พรบ. สงฆ์ จริงดังข่าว
- เมื่อชูประเด็นว่า "ถวายให้เป็นพระราชอำนาจ ในการแต่งตั้งพระสังฆราช ...
- เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ก็ขอเปิดประเด็นสู่สังคมว่า.....
ถ้าเช่นนั้น ก็เท่ากับว่า.......
"ไอ้ที่ผ่าน ๆ มานั้น การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ภายใต้ พรบ. สงฆ์นั้น ทุก ๆ พระองค์ จะต้องเป็นโมฆะไปหมดเลยใช่ไหม.
- เพราะก็เท่ากับว่า มส. และผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่
"ล่างสุด ไปถึง บนสุด".
- ก็ล้วน ก็ต้องทำผิด และแอบอ้าง การใช้พระราชอำนาจ ของ พระมหากษัตริย์ มาดำเนินการแต่งตั้งกันเองโดยพละการใช่ไหม
 ไปปล้นหรือยึดพระราชอำนาจมาใช้กันใช่ไหม.
- หากแก้ ก็ต้องเป็นลักษณะนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ และต้องมีผู้รับผิดชอบ.
- จะเอากันอย่างนั้นใช่ไหม ตอบมาครับ บรรดาคนคิดแก้ทั้งหลาย อย่าเบลอ อย่ามุ่งเอาแต่มันส์อิงแต่กระแส เพื่อต่อรองอำนาจ ขอให้รับผิดด้วย อย่ารับแต่ชอบ.
------------------------------
- พวกท่านทราบไหม แค่ข่าวที่แพร่ออกมานี้ ก็สร้างความโกราหลแก่สังคมไปแล้ว หากเป็นจริง จะรับกันไหวหรือ ผมจะบอกให้ แผ่นดินแตก หรือลุกเป็นไฟนะน้อยไป งานแก้ พรบ. สงฆ์ครั้งนี้นะ.
-----------------------
- ขณะที่บ้านเมือง กำลังถวายความอาลัย และไม่ปกติสุขเช่นนี้.
- พวกท่านทำไมใจดำใจอำมะหิต มาเพิ่มทุกข์ให้แผ่นดินไปได้อย่างไร ด้านในยังเป็นมนุษย์กันอยู่หรือเปล่า.
------------
- สมมติหากเป็นเช่นนั้นจริง มส. ทุกรูป ก็อาจต้องคดีอาญา ๑๑๒ ฐานแอบอ้างใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปด้วย.
- แน่นอนก็ต้องหมายรวมหมด ทั้งที่ละสังขารไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่ พร้อมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด้วย มติ มส. ต่าง ๆ พระบรมราชโอการต่าง ๆ สมณศักดิ์สงฆ์ทั้งประเทศผิดหมด โมฆะหมด สารพัด.
- เรื่องแบบนี้ที่จะตามมา คิดกันหรือเปล่า นี้ไงที่ผมว่า "โง่แล้วดันขยัน".
- ถึงตอนนั้น อนาคต คงได้เห็น ฆราวาส นั่งประชุม มส. แทนพระสงฆ์แน่ ๆ.
- ท่านประธาน สนช. ชื่อ พล.อ. ประยุทธ ท่านรับไหวหรือครับ.
-----------------
- ผมว่าแค่ตอบโจทย์ และไปทบทวนอัตถาธิบายข้างต้น แค่นี้ผมว่า ก็ตาเหลิอกกันแล้ว.
- ก็ไม่แน่นะครับ โพสต์เจ้าคุณเบอร์ลิน ชอบมีคนเอาไปขยายต่อเสียด้วย หากวันหนึ่ง มีคนเขารับไม่ได้ เอาไปต่อยอด วันนั้นอาจเห็นคนแก่ถูกถอดยศกลางอากาศมั้งละ.
- พอจะคิดออกบ้างหรือยังครับ.
 -----------------------------------------
- แว๊บ..เข้ามาในใจ ผมก็ขอภาวนาว่า ไอ้ข่าวลือหนาหูว่า ...
"ขณะนี้ มันมีกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ไม่อยากให้แผ่นดินสงบ ร่วมสมคบกันลับ ๆ เพื่อก่อการณ์ใหญ่"
- ผมก็ขอภาวนาว่า อย่าให้ใช้เรื่องศาสนาเป็นเครื่องมือเลยนะครับ การเมืองจะเล่นยังไงก็เล่นไป.
- เพราะปชช. ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย พวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งมีศีล และกินเจกันด้วย.
- กรรมหนักแสนหนักเลยนะครับ ถ้าทำแบบนี้จริง ๆ เรื่องนี้ผมก็คงพูดได้แค่นี้ และได้แค่ภาวนา.
---------------------
ย้ำอีกรอบ คิดดีแล้วหรือ กับการแก้ไข พรบ. สงฆ์ ในครั้งนี้
- ก็อาจถึงคราวที่เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ได้ออกศึกมาปกป้องพระศาสนาอีกละมั้งครับงานนี้ หลังศึกสงบไปรอบที่แล้ว.
- ฝ่ายพาลอย่าได้หมิ่นฝีมือเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงานนะครับ.
- หากคิดต่อกรด้วย ตั้งการ์ดสูงไว้ดี ๆ ตกเมื่อไร อาจหลับกลางอากาส ไม่เชื่อก็พลิกกลับไปดูผลงานรอบปีที่ผ่านมาได้ นั่นการันตีคุณภาพยี่ห้อตรา "กะโหลกไขว้" เชียวนะครับ.
- หาก สนช. คิดแก้ไข พรบ. สงฆ์จริง ก็ต้องตอบสังคมให้ได้เสียก่อนดังนี้
ข้อที่ ๑.
- ที่ผ่านมาทั้งหมด ตั้งแต่ยุคต้นราชวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ที่ทรงสถาปนามา หรือภายใต้ พรบ. สงฆ์ที่จะแก้นั้น ให้ถือว่า มส. และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำการไปปล้นพระราชอำนาจจากพระมหากษัตริย์มาดำเนินการโดบพละการใช่หรือไม่.
ข้อที่ ๒.
- ใครปล้นใคร ใครใช้อำนาจใคร ปล้นไปยังไง.
ข้อที่ ๓.
- ที่ผ่านมาทั้งหมด พระสังฆราชทุกพระองค์ เมื่อแก้ไข พรบ. ครั้งนี้ ก็เท่ากับ เป็นโมฆะหมดใช้ไหม.
ข้อที่ ๔.
- มส. และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ตลอดจนกระบวนการสถาปนาแล้วเสร็จ จะต้องถือว่ามีความ ม. ๑๑๒ ฐานะแอบอ้างพระราชอำนาจมาใช้ ใช่หรือไม่.
---------------------------
เอาแค่ ๔ ข้อก่อน ๔ ข้อนี้ ผมคิดว่า คนที่กินยาปกติ เขาคงคิดได้ นอกจาก พวกกินยาผิดซองเท่านั้นแหละ.
------------------------
ก็ขอจบโพสต์เรียกน้ำย่อยนี้ก่อนนะครับ ว่า....
- ใครก็ตามที่ต้นคิดเรื่องนี้ ต้องถือว่า "เป็นคนสิ้นคิด".
- แม้เรื่องนี้ ยังมีขั้นตอนอีกมากมาย ไม่ใช่ง่าย ๆ ที่สุดท้ายก็ต้องวกส่งไปยัง มส. อยู่ดี.
- ก็ขนาดนายกรัฐมนตรี ประธานใหญ่ ที่ใคร ๆ ก็ว่าแก "ซื่อบื้อ".
- แกก็ยังรู้เลยว่า มันไม่ง่าย ทั้งยังบอกว่า ใครเสนอมาก็ได้ทั้งนั้น ทั้ง สนช. สปท. หรืออื่น ๆ แต่ก็ต้องตามขั้นตอนอยู่ดี (กระซิบ พศ. รีบเสนอนะครับ เดี่ยวนกรู้อย่างพุทธอิสระมันจะแทรกคิว).
- สุดท้ายถึงยังไง ผมก็อดสงสารคนต้นคิดไม่ได้ เพราะแค่คิดบาปก็มหันต์สำเร็จแล้ว.
- พวกท่านรู้ไหม ผมจะบอกให้ นี้แหละเป็นต้นเหตุ "สังฆเภท" อย่างแท้จริง.
----------------
- ทั้งหมดทั้งปวง ก็เปล่าหรอกครับ ผม และรับรองได้ว่า พระสงฆ์ทั้งหมด เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธการปฎิรูปคณะสงฆ์ หรือจะไปยึดติดอำนาจอะไรหรอก.
- หากใครมองไปอย่างนี้ ก็ต้องถามกลับว่า ....
"ท่านรู้ไอย่างไร ว่า ที่ผ่านมานั้น คณะสงฆ์ไม่มีการปฎิรูป ทุกสถาบันที่ไหน ใครเขาก็ปฎิรูปตลอดเวลากันอยู่แล้ว สถาบันสงฆ์ก็เช่นกัน ไม่งั้นจะอยู่มาคู่กับสถานบันหลักของชาติได้อย่างไร".
-------------------------
เกมส์นี้ คนเล่นก็ยังคนเดิมครับ อย่าสงสัยไปเลย.
- ผมกำลังจะบอกว่า แก๊งค์ชั่วของแผ่นดิน มันยังไม่สูญพันธุ์นะครับ อันสัญชาติงูเห่านั้น มันอ่อนแรงเพราะอากาสหนาวเท่านั้น อุ่นเมื่อไร มันก็กัดดะเมื่อนั้น อย่าไปนึกว่ามันไร้พิษ หรือสำนึกได้.
- ครั้งนี้ก็เช่นกัน แก๊งค์ชั่ว เกมส์ชั่ว ก็ยังคงเดิมครับ หลังเล่นเกมส์พลาดถูกเจ้าคุณเบอร์ลินถลกหนังมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว มันนิ่งชั่วคราวเท่านั้น.
- พวกนี้ยังคงเล่นกันอย่างต่อเนื่องอยู่ครับ หน้าเดิม ๆ นะแหละ.
----------------
ถามว่า ทำไมพวกนี้ จึงเล่นไม่เลิกสักที ทั้งที่ลมเปลี่ยนทิศทางหมดแล้ว.
- ก็ต้องตอบว่า พวกนี้เรื่องกระล่อนเปลี่ยนสีนี่ มันชำนาญครับ แต่เป้าหมายมันยังชัดเจน
- ถามว่าแล้วมันแก๊งค์ไหนกันแน่ มีคำตอบครับ คือ..
"ก็ไอ้แก๊งค์สามช่าเดิม ๆ ที่มันอยากให้อาจารย์มันขึ้นลิฟต์เป็นสังฆราชส้มหล่น แซงหน้าสมเด็จช่วงนะแหละ
ส่วนไอ้ตัวดำ ๆ หน้าแห้ง เหมือนคนสิ้นหวังที่หวังคิวสมเด็จนั้น
มันก็ยังไม่ลดละความพยายาม ยังมุมานะอยู่ (แถมยังคิดกำจัดเจ้าคุณเบอร์ลินอยู่ทุกวันด้วย)
ส่วนไอ้คนหนุนที่เป็นเพศพ่อเพศแม่ หรือครึ่งเพศ คนไหนมันจะล้มหายตายจาก
ก็ปล่อยมันไป ส่วนข้าก็ขอเกาะคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ".
- ก็มีแก๊งค์เดียวนี้แหละครับ แต่เครือข่ายมันใหญ่ใช่เล่น ชัดเจนไหมครับ.
-----------------------
ก่อนจบ มาฟังพวกประดิษฐ์สำนวนโวหารกล่อมโลกกันสักหน่อยนะครับ.
- วันนี้ เอาพอเป็นตัวอย่าง มาประจานความ "ง่าว" ของคนแก่แล้วเลอะฉลองปีใหม่กันครับ.
- หลายคนคงอ่านถ้อยแถลงของ นพ. คนหนึ่งที่อ้างว่า เป็น โฆสกวิป ที่สื่อรายงานไปแล้ว
- ตัวผมเองอ่านเนื้อข่าวที่ถูกส่งมาจากไทยปลุกสติ รู้สึกได้ว่า "โคตรง่าวเลย" ดังนี้ .....
๑. "ได้ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว.... (จึงแก้ พรบ. สงฆ์ครั้งนี้)"
- อยากจะบอกว่า ชาวพุทธทั้งแผ่นดินเขาถามคุณมึงมาว่า...
ผู้เกี่ยวข้องที่ว่านั้น มันอยู่บนโลกไหน ยมโลก หรือเทวโลก
เพราะบนมนุษยโลกนั้น ที่มีพระกว่า สามแสนรูป ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนี้
เขายังไม่มีใครทราบเรื่องแก้ พรบ. ที่คุณแถลงนี้กันสักรูปเลยลุง.
๒. "เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งการตั้งสังฆราชที่ผ่านมา...."
- ถามว่า ใครขัดแย้ง ขัดแย้งอะไร ข้อกฏหมาย หรือข้อกฏกู ปัญหาเกิดจากงาน หรือเกิดจากคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีกฏหมายรองรับ
ที่วัน ๆ ออกมาป่วนสังคมจนสับสน ไอ้พวกนี้ต่างหากที่ป่วนเมือง ปั้นเรื่องปั่นกระแส จนเละเทะไปหมด
ก็เป็นแก๊งค์เดิม ๆ ทั้งสิ้น ถามว่า แก๊งค์พวกนี้ มันมีเกียรติยศ หรือผลงานอะไรในบ้านเมือง ที่ให้พูดถึงได้บ้าง
หน่วยงานรัฐไปฟังทำไม ไปเต้นตามมันได้อย่างไร.
- คำถามนี้ตอบได้ไหมละครับ.
- เอาแค่ง่าย ๆ ในนิกายสงฆ์ ๒ นิกายนั้น เขาขัดแย้งอะไรกันหรือ ก็ไม่อีก.
- แล้วทำไมละครับ เอาอะไรมาอ้างว่า "เกิดความขัดแย้ง" หากยังคิดไม่ออก ก็กางเครื่องคิดเลขว่า มีกี่เปอร์เซ็นที่เอากับแก๊งค์ชั่ว กี่เปอร์เซ็นที่เขาระอามัน.
-------------------
- หรือเอางี้ไหมครับ หยวน ๆ หน่อย ตรงไปตรงมา สไตล์เจ้าคุณเบอร์ลิน หากถือตรรกะนี้จริง วันไหนที่ พรบ. ที่จะแก้นี้ออกมาจริง ๆ.
- เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ก็ขอปวารณาวว่า ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะจัดให้สมน้ำสมเนื้อทบต้นทบดอก แบบเต็ม ๆ สักครั้งไปเลย.
- ไอ้แค่ปั้นเสกคดี รถโบราณ แล้วไปสร้างบาปแก่สมเด็จช่วงนั้น มันน้อยไป ยังไม่สมฐานะสำหรับสมเด็จเคร่ง ๆ ห่วย ๆ ของพวกมึง.
- งานนี้ เรียกใช้บริการ ระดับดีกรีมันสมอง ของ เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน รับรองไม่ผิดหวัง.
- อย่าว่าที่ที่หวังว่า ส้มเมื่อไรจะหล่นจะสมหวังเลย จะเอาให้ต่อให้ตายไปจากโลกนี้ คดีความก็ตามไปยังยมโลกด้วย เอางั้นไหม.
---------------------
- ก็ทำไมละ อยู่ดี ๆ กันไม่ได้หรือไง ชาวบ้านเขาหากินหาอยู่เหนื่อยปานใจจะขาดอยู่แล้ว.
- พระเราดันมามาแย่งชิงตำแหน่งกันอยู่ ไม่อายหมาในวัดมันหรือไงครับ.
- ถึงวันนั้น หากเกิดความวุ่นวายขึ้นอีก ผมนี้แหละจะนำพระสงฆ์ไปเชิญคนต้นคิดแก้ พรบ. ที่ว่านี้ โดยอ้างเหตุขัดแย้งขึ้นบังหน้า แล้วแทรกผลประโยชน์กลุ่มพระตน ให้มารับผิดชอบขี้ที่ตัวเองถ่ายไว้.
- อย่ารีบตายไปก่อนก็แล้วกัน.
-------------------
ขออนุญาตจบโพสต์นี้ว่า
- ผมมีคำพูดประโยคหนึ่ง ที่ได้ยินมากับหู เมื่อช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา ที่บางคนได้ยินแล้ว อาจหนาวไปถึงชาติหน้าก็ได้.
- เป็นคำพูด ที่ผมอยากจะนำมาเผยแพร่ และสื่อไปถึงใครบางคน ที่เป็นต้นเหตุทำลายพระศาสนาในยุคนี้ ดังนี้...
"จะตั้งใครก็ตามความปรารถนาเถิด
เอาที่ท่านสบายใจ
แต่อย่ามากล่าวหา
อย่ามายัดเยียด
 อย่ามาประทุษร้าย
อย่ามาใส่ความกันเลย...."
- เป็นไงครับ ชั่งเป็นคำกล่าวที่ หนักแน่นในธรรม มั่นคงปานขุนเขาเลยนะครับ.
- โปรดพิจารณา โปรดพิจารณา โปรดพิจารณา.
โชคดีมีชัยทุกท่านก่อนสิ้นปีเก่านะครับ.
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 28.12.2016
- แนบ นสพ. ข่าวสด 28.12.2016
- แนบรูปภาพประกอบเรื่อง.
``````````````````````````````````
จากนี้ไป คงได้มีโอกาส เจอกันบ่อยขึ้นนะครับ เข้าเวรแล้วครับ.
---------------------------
"ขอเตือนว่า อย่าริคิดการณ์ใหญ่" - #เจ้าคุณเบอร์ลิน "ขอเตือนว่า อย่าริคิดการณ์ใหญ่" - #เจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by Mindful News on 19:07:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.